‘Fiscale concurrentiekracht moet ontvolking Zwitsers hinterland tegengaan’

In sommige Zwitserse kantons mag inmiddels één op acht inwoners zichzelf miljonair noemen. Dat blijkt uit een rapport van de Zwitserse krant SonntagsBlick, gebaseerd op een analyse van overheidsstatistieken van vier jaar geleden. Het fenomeen kan in belangrijke mate worden toegeschreven aan de fiscale concurrentie tussen de verschillende Zwitserse kantons.

Inwoners van Baar, een gemeente in het kanton Zug, betalen ongeveer 7,5 procent personenbelastingen per 100.000 Zwitserse frank inkomen. In de metropool Genève moet daarentegen met een fiscaal tarief van ongeveer 16 procent rekening worden gehouden.

Aantrekkingskracht

De onderzoekers stelden vast dat de kantons Zug en Schwyz de rijkste bevolking van Zwitserland hebben. In die regio’s bleek immers één op acht inwoners een vermogen van minstens één miljoen Zwitserse frank te hebben.

Deze gebieden, geleden in het centrum van het land, hebben een lagere personenbelasting dan de grotere kantons zoals Zürich of Genève. Daardoor kunnen regio’s zoals Zug of Schwyz op de burger – ondanks geografisch minder goede voorwaarden – op de belastingbetaler toch een grotere aantrekkingskracht uitoefenen.

‘Op het einde van de jaren zestig van de voorbije eeuw mocht 1 procent van de inwoners van Zug zichzelf miljonair noemen,’ aldus de onderzoekers. ‘Vier jaar geleden was het aandeel van die populatie echter al tot 13,2 procent gegroeid.’

‘Een gelijkaardige ontwikkeling kon worden opgetekend in Schwyz. Op het einde van de jaren zestig van de voorbije eeuw telde die regio 0,4 procent miljonairs. Maar ook daar was die groep vier jaar geleden tot 12,5 procent gestegen.’

Concurrentie

Daarmee lieten deze regio’s duidelijk sterkere groeicijfers optekenen dan het algemene Zwitserse gemiddelde. Vier jaar geleden had in Zwitserland 6,2 procent van de belastingbetalers een vermogen van minstens één miljoen Zwitserse frank. Op het einde van de jaren zestig van de voorbije eeuw behoorde 1,1 procent van de Zwitserse bevolking tot de miljonairscategorie.

‘Een topmanager die in Bern woont en die over een jaarlijks inkomen van 5 miljoen frank en een vermogen van 50 miljoen frank beschikt, moet jaarlijks ongeveer 2 miljoen euro belastingen betalen’, zeggen de onderzoekers. ‘In Zug valt die heffing terug tot ongeveer 1,1 miljoen frank.’

‘De voorbeelden van Schwyz en Zug tonen aan dat een fiscale competitie tussen de kantons een positief effect heeft’, voert Christoph Schaltegger, professor politieke economie aan de Universität Luzern, aan. ‘Een fiscale competitie biedt afgelegen en structureel zwakkere regio’s de opportuniteit op te boksen tegen aantrekkelijke stedelijke centra.’

‘Een stad zoals Zürich heeft aan zijn inwoners veel te bieden. Indien ook daar een lage belasting zou worden genoteerd, zou niemand nog bereid zijn om in het hinterland te gaan wonen. Dankzij de fiscale concurrentie kunnen meer afgelegen kantons dan ook een dreigende ontvolking afremmen en hun populatie toch op peil houden.’

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20