Finland ziet vergrijzing snel toenemen; voedt debat over nood aan immigratie

In Finland kent de vergrijzing een snelle toename. Dat blijkt uit een rapport van het Finnish Institute for Health and Welfare. Het fenomeen moet volgens de studie worden toegeschreven aan het aandeel van de groep babyboomers in de Finse populatie.

Tegelijkertijd merkt men in het rapport op dat heel Europa met een aanzienlijke vergrijzing wordt geconfronteerd.

Na Japan en Italië

“Finland heeft al langer een verouderde bevolking”, zeggen de onderzoekers. “In weinig naties hebben vijfenzestigplussers een groter aandeel in de totale populatie van het land dan in Finland.”

“Binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) hebben alleen Japan en Italië een oudere bevolking. In Japan is 28,79 procent van de bevolking ouder dan vijfenzestig jaar, gevolgd door Italië met een aandeel van 23,37 procent.”

“Daarna komt Finland met 22,49 procent. Dit maakt echter tegelijkertijd duidelijk dat de vergrijzing in het Scandinavische land nog sterk toeneemt. Bij de start van het vorige decennium was immers slechts 17,26 procent van de Finse bevolking ouder dan vijfenzestig jaar.”

Het fenomeen moet volgens experts worden toegeschreven aan de veroudering van de babyboomgeneratie, de bevolkingsgroep die tijdens de periode van heropleving na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd geboren.

“Gedurende de twee decennia na die oorlog werden in Finland ongeveer honderdduizend baby’s per jaar geboren”, stippen de onderzoekers aan. “Grote delen van deze leeftijdscategorie zijn inmiddels echter al op rust of naderen de pensioengerechtigde leeftijd.”

Immigratie

Deze vaststelling is volgens de onderzoekers mogelijk van aard om het debat over de noodzaak aan een grotere immigratie opnieuw aan te zwengelen.

“Om de verzorgingsstaat en de zorgverstrekking en dienstverlening voor de oudere bevolkingsgroepen in stand te kunnen houden, zijn immers meer belastingbetalers nodig”, wordt er opgemerkt. “Die groep zal echter uit het buitenland moeten worden aangetrokken.”

Tegelijkertijd maakt het rapport volgens de onderzoekers duidelijk dat Europa in zijn geheel als een vergrijzend continent moet worden bestempeld. “Binnen de twintig meest vergrijzende landen van de Oeso is Japan de enige natie die niet in Europa is gelegen”, luidt het.

In de regio is de Finse vergrijzing echter wel opmerkelijk. Letland komt met een zevende plaats het dichtst in de buurt. Verderop volgen Estland (10), Zweden (12), Denemarken (14), Litouwen (15) en Noorwegen (24).

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20