Farmabaas: “Het is mijn morele verplichting geneesmiddelen zo duur mogelijk te verkopen”

Het Amerikaanse farmabedrijf Nostrum Laboratories heeft voor controverse gezorgd door de prijs van een fles nitrofurantoïne, een antibioticum dat door de World Health Organization (WHO) op de lijst met cruciale geneesmiddelen is geplaatst, van 474,75 dollar naar 2.392 dollar op te voeren. Nirmal Mulye, chief executive van Nostrum, stelt echter dat het prijsbeleid voor het product louter de marktdynamiek volgt.

Mulye maakt daarbij gewag van een morele verplichting. “Een bedrijf moet zoveel mogelijk inkomsten genereren,” zegt hij. “Zijn producten moeten dan ook aan de hoogst mogelijke prijs worden verkocht.”

Besparing

Nitrofurantoïne is een antibioticum voor de behandeling van darminfecties en werd in de eerste helft van de jaren vijftig van de voorbije eeuw op de markt gebracht. Het product wordt zowel in tabletvorm als in vloeibare versie verkocht.

Mulye wijst erop dat de prijsverhoging van Nostrum een reactie is op een gelijkaardig initiatief van concurrent Casper Pharma, die het product onder de naam Furadantin op de markt brengt en de voorbije tweeënhalf jaar voor een fles een prijsverhoging met 182 procent tot 2.800 dollar heeft doorgevoerd.

Muyle voegt er daarbij aan toe dat Nostrum in vergelijking met Casper Pharma aan de consument nog altijd een besparing aanbiedt. Hij benadrukt echter vooral dat hij verwacht wordt Nostrum inkomsten te garanderen.

Hij verdedigt daarbij ook Martin Shkreli, voormalig topman van het farmabedrijf Turing Pharmaceuticals, dat drie jaar geleden berucht werd door de prijs van een tablet Daraprim, een middel voor de behandeling van aids en kanker, van 13,5 dollar tot 750 dollar op te voeren.

“Shkreli had alle rechten om de prijs te verhogen,” beklemtoont Mulye. “Hij had immers een verantwoordelijkheid tegenover zijn aandeelhouders. Turing was het enige bedrijf dat Daraprim produceerde en kon uit het product dan ook een maximale opbrengst puren.”

Kapitalisme

“We functioneren in een kapitalistische economie en wie er niet lukt voldoende inkomsten te genereren, zal niet overleven,” aldus de topman van Nostrum. “Men moet gebruik maken van elke mogelijkheid om inkomsten te genereren. Ook de prijzen van smartphones en auto’s lopen op, terwijl hotelkamers eveneens bijzonder duur zijn worden.”

De Financial Times wijst erop dat bedrijven zoals Nostrum en Casper drastische prijsverhogingen konden doorvoeren omdat de vloeibare versie van het middel met tekorten werd geconfronteerd door nieuwe regels over onzuiverheden die door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) werden uitgevaardigd.

De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit wordt door Mulye dan ook zwaar op de korrel genomen. “De nieuwe regels over onzuiverheden zijn complete nonsense,” zegt de topman van Nostrum. Hij betoogt dat het bedrijf al verscheidene jaren met verliezen wordt geconfronteerd en valt uit naar een verhoging van de vergoedingen die de farmaproducenten aan de regulator dienden te betalen.

Hij beschuldigt de Food and Drug Administration daarbij van diefstal, incompetentie en corruptie. Mulye zegt nog dat de prijzen van Nitrofurantoin opnieuw zou kunnen worden aangepast wanneer de marktomstandigheden zouden veranderen.

Morele verplichting

Scott Gottlieb, topman van de Food and Drug Administration, voert echter aan dat er geen morele verplichting bestaat om overdreven prijzen aan te rekenen en van patiënten te profiteren. “De geneesmiddelenautoriteit zal de concurrentie blijven bevorderen, zodat speculanten en andere profiteurs die geen acht slaan op de gevolgen voor de volksgezondheid, geen misbruik zullen kunnen maken van de patiënten die hun geneesmiddelen nodig hebben,” waarschuwt Gottlieb.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft eerder al zwaar uitgehaald naar het prijsbeleid van de farmasector. Onder meer Pfizer besliste daarop de geplande prijsverhoging van honderd producten terug te draaien.

“De praktijken van bedrijven zoals Nostrum tonen echter dat er in werkelijkheid weinig is veranderd,” zegt Michael Rea, chief executive van het bedrijf RX Savings Solutions, fabrikant van software die consumenten moet helpen de factuur van hun geneesmiddelen te verlagen. “Het effect van de openbare schande is duidelijk aan het afzwakken en driecijferige prijsverhogingen zijn geen zeldzaamheid.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20