F1-race Miami mag op kalender blijven staan: “onvermijdelijke gehoorschade” niet bewezen

Aanhoudend protest van een groep omwonenden is er niet in gelukt om de organisatie van de Miami Grand Prix, die van 6 tot 8 mei zijn debuut in de Formule 1 zal beleven, tegen te houden. De eis van de tegenstanders van het evenement werd door een rechtbank afgewezen. In de klacht werd beweerd dat de race door een grote geluidsoverlast schadelijk zou zijn voor de gezondheid van de omwonenden.

Een groep van enkele lokale bewoners had aan de rechtbank in Miami gevraagd om een bijzondere hoorzitting over het probleem te organiseren. Daardoor dreigde het evenement niet te kunnen plaatsvinden. Rechter Alan Fine was echter van oordeel dat de potentiële gehoorschade kon worden vermeden. De bewijzen die de klagers voor de schadelijke impact hadden aangevoerd, werden door de rechter afgewezen.

Overlast

“Misschien kan de race een aantal omwonenden grote overlast bezorgen”, erkende Fine. “Er moet echter erkend worden dat mogelijke gehoorschade kan worden vermeden. De bewijzen die door de klagers voor de mogelijke onvermijdelijke schade naar voor werden gebracht, zijn bijzonder speculatief.”

“De argumenten zijn bovendien niet gebaseerd op de concrete geluidsniveaus die in de werkelijke races in de Formule 1 worden gemeten. De klagers hebben ook geen rekening gehouden met een reeks geluidsschermen die werden gebouwd om de overlast te beperken.”

De rechter stipte verder aan dat de klacht pas opmerkelijk laat werd neergelegd. Ook dat heeft volgens Fine tot de uiteindelijke uitspraak bijgedragen. Het zou volgens de rechter, op basis van de klacht, onmogelijk zijn geworden om tot een definitieve beslissing te komen vooraleer de race werd georganiseerd.

De aanvraag voor een hoorzitting leek dan ook een strategie om de organisatie van het evenement tegen te houden. Op die manier zouden de klagers ook zonder een geding ten gronde hun slag hebben thuisgehaald.

De rechter sloot verdere gerechtelijke procedures na afloop van de race echter niet uit. Hij zei te verwachten dat een hoorzitting vier tot vijf maanden na afloop van de race tot de mogelijkheden kon behoren.

Discriminatie

Fine wees er verder op dat er tijdens het raceweekend geluidscontroles zullen worden uitgevoerd in de omgeving van het Hard Rock Stadium in Miami Gardens, waar het evenement zal plaatsvinden.

Die controles stonden in de overeenkomst die de organisatoren met het stadsbestuur van Miami Gardens hebben afgesloten. De rechter bepaalde dat daarbij een aantal tests worden uitgevoerd in of nabij de woonwijken in de buurt van het circuit.

South Florida Motorsports, de organisator van het evenement, heeft voor de Miami Grand Prix een contract voor een periode van tien jaar afgesloten. De organisatie stuit echter bij een deel van de lokale bevolking op sterk verzet. 

In eerste instantie hadden de tegenstanders geprobeerd de race wegens discriminatie te laten verbieden. Daarbij werd erop gewezen dat Afro-Amerikanen 70 procent van de bevolking van Miami Gardens vormen. Dit betekende volgens de opposanten dat deze bevolkingsgroep onevenredig zwaar de lasten van het evenementen zou moeten dragen. Die eis werd door de rechtbank echter afgewezen. 

Daarop veranderden de tegenstanders het geweer van schouder en wezen ze naar de geluidsoverlast. Daarbij werd aangevoerd dat de motoren een geluidsniveau van 97 decibels lieten optekenen. Dat was volgens de tegenstanders vergelijkbaar met het geluid van een kettingzaag, dat bovendien tot op een afstand van vier kilometer zou worden gehoord.

(evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20