ExxonMobil: “Opvang en opslag koolstofdioxide wordt een industrie van 4 biljoen dollar”

Tegen het midden van deze eeuw zal de wereldmarkt voor het opvangen en ondergronds opslaan van koolstofdioxide een waarde hebben van 4 biljoen dollar. Die voorspelling staat in een rapport van het Amerikaanse concern ExxonMobil. De markt voor olie en gas zal volgens de onderneming op dat ogenblik nog een waarde van 6,5 biljoen dollar vertegenwoordigen.

Volgens het International Energieagentschap (IEA) wordt het opvangen van koolstofdioxide een belangrijke technologie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Broeikaseffect

Het procedé bestaat erin dat de uitstoot van koolstofdioxide tijdens de verbranding van brandstoffen of bij andere industriële processen wordt opgevangen.

Het product wordt vervolgens met een schip of door een pijpleiding voor een verdere verwerking getransporteerd naar locaties waar een opslag in geologische formaties kan worden voorzien of de koolstofdioxide als een hulpbron in de creatie van nieuwe producten kan worden ingezet.

Grote oliemaatschappijen hebben inmiddels al tot aanzienlijke investeringen gedaan om van de opvang en opslag van koolstofdioxide een relevante activiteit te maken. Daarmee willen de ondernemingen ingaan op de aanwijzingen van internationale instanties zoals het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), die de technologie omschrijven als een cruciale hefboom om de effecten van het broeikaseffect te milderen.

ExxonMobil is de grootste producent van ruwe olie in de Verenigde Staten. Het concern staat echter onder toenemende publieke druk om de emissies van zijn activiteiten te verminderen. “Tot nu toe heeft ExxonMobil immers in zijn strategieën rond de energietransitie geen rekening gehouden met hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind”, merkt het persbureau Reuters op. 

Australië

“Het concern heeft recent de komst gemeld van Dan Ammann, die tot december vorig jaar de leiding had over Cruise, de divisie autonome mobiliteit van General Motors. Ammann wordt bij ExxonMobil verantwoordelijke voor de divisie Low Carbon. Begin mei start hij met zijn nieuwe taak.”

Het bedrijf werkt momenteel aan een initiatief voor de opvang en opslag van koolstofdioxide in de Australische deelstaat Victoria. Daarbij zou het product worden opgeslagen in het uitgeputte olieveld Bream voor de kust van Gippsland.

Gehoopt wordt dat op die offshore locatie jaarlijks 2 miljoen ton koolstofdioxide zou kunnen worden opgeslagen. De activiteiten zouden midden dit decennium moeten worden opgestart. Daarnaast werkt ExxonMobil eveneens aan de ontwikkeling van een gelijkaardig project in zijn raffinaderij van Baytown in Houston (Texas).

De Amerikaanse olieproducent Occidental Petroleum, ontwikkelaar van het grootste project in de wereld om koolstofdioxide uit de atmosfeer te halen, heeft eerder al geraamd dat de opvang en opslag van het product zou kunnen uitgroeien tot een sector met een waarde tussen 3 biljoen dollar en 5 biljoen dollar.

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20