Experts: ‘EU moet meer in ruimtedefensie investeren’

De Europese Unie moet voor ruimtedefensie grotere budgetten reserveren. De regio moet zich versterken om te kunnen concurreren met de grote militaire supermachten. Dat hebben Europese ruimtevaartdeskundigen tegen een groep Europese parlementsleden gezegd.

De experts wijzen er daarbij op dat militaire activiteiten in de ruimtevaart een steeds groter aandeel krijgen. Ze voegen eraan toe dat ook kleinere naties aandacht aan de sector beginnen te besteden.

Ruimtecommando

‘De beslissing van de Verenigde Staten om bij het ministerie van Defensie een ruimtecommando op te zetten, is veelzeggend,’ aldus Carine Claeys, speciale gezant van de Europese Unie voor de ruimte. ‘Ook de NAVO heeft de intentie om zich sterker op de ruimtevaart toe te spitsen.’

‘In het beleid van de Europese Unie is de ruimtevaart daarentegen hoofdzakelijk een civiele materie gebleven. Dat blijkt onder meer uit de investeringen in Galileo, het Europese systeem voor satellietnavigatie.’

Claeys erkent dat de Europese Unie zijn eerste timide stappen heeft gezet in de richting van een gemeenschappelijke defensiestructuur. Die investeringen kunnen volgens haar echter geen vergelijking doorstaan met de budgetten die de Verenigde Staten en andere mogendheden voor militaire ontwikkelingen ter beschikking stellen.

De speciale gezant verwijst daarbij onder meer naar SatCen, een agentschap dat satellietgegevens moet inzetten voor de ondersteuning van het Europese gemeenschappelijke veiligheidsbeleid. ‘SatCen heeft onvoldoende financiële middelen ter beschikking om efficiënt te kunnen werken,’ aldus Claeys. ‘Er moet meer geld ter beschikking worden gesteld.’

Afhankelijkheid

‘Een ander probleem is dat de Europese regio voor een groot deel van zijn militaire ruimtetechnologie nog steeds afhankelijk is van de nationale slagkracht van Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië,’ benadrukt de speciale gezant. ‘Men mag daarbij ook niet vergeten dat Groot-Brittannië binnenkort wellicht geen deel meer zal uitmaken van de Europese Unie.’

‘Er is al wel enige vooruitgang geboekt, maar er moet een grotere harmonisatie van de verschillende standpunten komen om een samenhangend Europees militair ruimtebeleid te realiseren.’

Ook Olivier Zajec, directeur van het Franse Institut de Stratégie Comparée (ISC), is van mening dat Europa op het gebied van ruimtedefensie meer inspanningen moet doen om een leidende positie te verwerven. ‘Men mag niet van andere partijen – zelfs niet van bondgenoten – afhankelijk zijn,’ werpt Zajec op.

Hij wijst daarbij naar de inspanningen die China en India in de militaire ruimtevaart laten blijven. Zelfs kleinere landen zoals Iran of Singapore tonen ambities terzake. Dat alles dreigt de positie van Europa als ruimtemacht volgens Zajec in het gedrang te brengen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20