Ex-FED-voorzitter Yellen: “In de VS vormt zich wel degelijk een kredietbubbel”

In de Verenigde Staten vertoont het financiële systeem nog steeds grote tekortkomingen. Gewezen moet daarbij worden naar het streven naar deregulering dat in het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump moet worden vastgesteld. Dat heeft Janet Yellen, voormalig voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, in een gesprek met de Britse zakenkrant Financial Times gezegd. Yellen benadrukt daarbij dat de lessen van de financiële crisis tien jaar geleden blijkbaar nog niet zijn geleerd. Volgens haar dreigt in de Verenigde Staten dan ook opnieuw een kredietbubbel gevormd te zullen worden.

Yellen betoogt in het interview dat de banken opnieuw gemakkelijker kredieten verstrekken aan bedrijven met een hoger risicoprofiel. Er is volgens de gewezen Amerikaanse centrale bankier sprake van een markt met een bedrag van 1,3 biljoen dollar. “In dergelijke omgevingen kunnen incidenten zware consequenties hebben,” laat Yellen in het gesprek met de krant blijken.

Symteemrisico

“Deze praktijken vormen een systeemrisico voor de hele financiële wereld,” waarschuwt Yellen. “De verdere toename van de schuldenlast van het Amerikaanse bedrijfsleven verhoogt de kansen op een faillissement wanneer de economie met een belangrijke vertraging of terugval zou worden geconfronteerd.”

Er is volgens Yellen dan ook sprake van een grote lobbyactiviteit van de banken om tot een versoepeling te kunnen komen van de hervormingen die bij het begin van dit decennium werden geïmplementeerd om nieuwe financiële crisissen tegen te gaan. “De lessen van de crisis lijken weer opnieuw vergeten te worden,” aldus het voormalige hoofd van de Federal Reserve.

“Er moet worden vastgesteld dat op de markt nog altijd herverpakte financiële producten te koop worden aangeboden. Er moet bij eventuele economische tegenspoed dan ook voor een groter aantal faillissementen worden gevreesd. Dergelijke problemen zouden een mogelijke dalperiode bovendien nog kunnen verergeren.”

Legitimiteit

Donald Trump had bij zijn aantreden als Amerikaans president beloofd een einde te maken aan een aantal maatregelen die waren ingevoerd om het risico op nieuwe financiële crisissen te beperken. Hij heeft ook al herhaaldelijk zware kritiek geuit op het beleid van de Federal Reserve om de intrestvoeten te verhogen.

“Met dergelijke commentaren dreigt de legitimiteit van de Federal Reserve te worden aangetast,” aldus nog Janet Yellen, die begin dit jaar na één ambtsperiode moest terugtreden als voorzitter van de Amerikaanse centrale bank.

Met die beslissing brak Trump met een lange traditie sinds het midden van de voorbije eeuw om de zetelende voorzitter te herbenoemen. Yellen werd als voorzitter van de Federal Reserve opgevolgd door Jerome Powell.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20