Even opletten dat de markten niet crashen als gevolg van een sterk stijgende inflatie

4.2 procent. Toch even herhalen voor de zekerheid. 4.2 procent stegen de prijzen in de VS in de maart april. Dat is het hoogste inflatiecijfer sinds 2008, vlak voor de bankencrisis die bijna de doodsteek betekende voor het financiële systeem. De experten en handelaars zijn verdeeld over de trend van deze inflatie. Enkelen zien deze prijsstijging als een voorbijgaande fase maar anderen zijn hier niet zo zeker van.

Inflatie is een raar beest

Inflatie is fantastisch voor schuldenaars want het maakt toekomstige schuldaflossingen goedkoper. Voor beleggers in die schulden wordt het allemaal veel minder rendabel want hun obligatie verliest aan waarde. Voor aandeelhouders hangt het sterk af in welke sector ze hebben geïnvesteerd. Banken bijvoorbeeld profiteren, want het verschil tussen de korte en lange termijnrente loopt op. Bedrijven zonder pricing power, denk maar aan alle industrieën die niet in een oligopolie, duopolie of monopolie opereren zien af. Als je Apple heet, zal het allemaal niet zoveel uitmaken – er kan nog wel 100 euro bij voor de fanaten. Als je echter de zoveelste wijnboer bent, die zijn wijn moet slijten in een supermarkt, ligt het allemaal al veel moeilijker.

Een klein beetje inflatie is goed voor ons

De reden van die oplopende inflatie is niet zo moeilijk te achterhalen. De centrale banken hebben een schokkende hoeveelheid geld in de markt gepompt. Daarnaast is de herneming nu een feit, brengt spaargeld niets meer op én voelen consumenten zich bijna verplicht om hun geld dan maar uit te geven. Teveel geld jaagt dus achter te weinig goederen en diensten.

Interessant om weten is dat een beetje inflatie als heilzaam wordt beschouwd. Er is een consensus dat 2 à 3 procent gezond is voor de economie. Het zorgt ervoor dat de schuldenberg wat zakt op lange termijn én laat toe dat de lonen mee kunnen evolueren, waardoor het vertrouwen in de economie sterk blijft en gezinnen blijven uitgeven. Alles wat boven de 3 procent uitkomt doet wel de alarmbellen afgaan, zeker als het een permanent karakter krijgt, vooral in mature economieën als Europa en de VS.

De vraag van 1 biljard 

De ‘biljard’ vraag die op iedereens lippen ligt, is of die inflatie tijdelijk of permanent is. We spreken letterlijk over biljarden indien de aandelenmarkt een ferme klap krijgt. Indien die inflatie een blijvend karakter heeft, kunnen de centrale banken alleen maar de rentevoeten doen stijgen, wat de economie sterk zal afkoelen.  

Analisten zoeken vandaag koortsachtig uit hoe die 4.2 procent moet worden geïnterpreteerd. De Federal Reserve Bank (FED) – de belangrijkste speler in dit inflatiedebat – waagde zich aan een zeer opvallende uitspraak. Volgens hen spreken we over ‘een tijdelijke opstoot’ en moet de aandelenmarkt tot rust komen.

Misschien heeft de Amerikaanse centrale bank gelijk. Heel wat cijfers uit onze analyse geven aan dat deze uitspraak eerder getuigt van ijdele hoop in plaats van koud realisme. Hier alvast 6 hallucinante prijsstijgingen die ons allen wakker zullen houden en die aangeven dat de uitspraak van de Fed  met een zeer grote korrel zout moet worden genomen. 

De prijs van hout steeg met 377 procent op 12 maanden 

Zelfs als je zou vergelijken met vijf jaar geleden is de prijsstijging significant. Op drie jaar tijd maakt de houtprijs een sprong van 165 procent. Het heeft dus niet alleen te maken met het heropstarten van de economie. Er was vorig jaar even een dip maar de langetermijnstijging is duidelijk.

Lumber Prices Explosion

Bron Visual Capitalist

De Baltic Dry index ontplofte op 1 jaar met een stijging van 558 procent

De Baltic Dry is de prijs die je moet betalen om bulk te vervoeren op ’s werelds belangrijkste vaarroutes. De prijs wordt doorgerekend in omzeggens alle goederen die we invoeren. Op drie jaar tijd steeg de index met  liefst 219 procent, na een tijdelijke dip aan de start van de coronacrisis.

IJzererts sprint vooruit met een forse 149 procent op 1 jaar

Op drie jaar tijd nam de prijs van ijzererts toe met 180 procent. Ook hier is het einde van de pandemie slechts een accelerator van een trend die zich daarvoor al manifesteerde. Bovendien kan het zijn dat deze prijzen verder zullen toenemen. De Chinezen – met voorsprong de belangrijkste producenten van staal – sluiten immers staalbedrijven die te veel energie verbruiken. 

Olie stijgt met 131 procent

Wie dacht dat olie op een permanent dalend pad zat, gegeven de niet te stoppen stijging van groene energie, heeft de energiebehoeftes van de industrie en de mens schromelijk onderschat. Olie zit omzeggens in alle producten gaande van plastics tot vitaminesupplementen. Dat effect zullen we ook binnenkort waarnemen.

De wereldvoedselindex neemt toe met 31 procent op jaarbasis

http://www.fao.org/fileadmin/templates/worldfood/images/home_graph_1_may195.jpg

De VN Voedsel-en Landbouworganisatie (FAO) signaleert al een hele tijd dat de voedselprijzen uit de pan rijzen. De index haalt het niveau van april 2014. Sommige retailers voeren een prijzenoorlog, zoals in België, wat ervoor zorgt dat we het allemaal nog niet voelen in onze portemonnee maar dit zal binnenkort veranderen, voorspellen experten. 

Bron FAO 

Graanprijzen stijgen met procent

Als u dit allemaal niet vrolijk maakt, kijkt u best niet naar de volgende grafiek. Hier ziet u de inflatie in granen voor menselijke consumptie én voeders voor dieren. Deze laatste prijsstijging heeft natuurlijk ook een direct effect op de vleesprijzen, iets dat de vleeseters ook rechtstreeks in hun portefeuille zullen voelen.

C:\Users\Xavier\Downloads\Prijs broodtarwe, voedertarwe, voedergerst, voedermaïs en triticale  (1).png

Bron Vlaanderen Departement Landbouw en Visserij

Prijzen van nieuwe wagens stijgen in de VS met 8.4 procent

Ondertussen hebben we allemaal gehoord over het chiptekort dat ervoor zorgt dat heel wat nieuwe wagens niet geproduceerd zullen worden in 2021. Auto’s hebben 50 tot 150 chips in hun carrosserie en 80 procent van die chips wordt gemaakt door één gigaspeler in Taiwan.

De autosector is niet de enige die geplaagd wordt door een tekort aan deze vitale component. Ook sectoren zoals de consumentenelektronica hebben leveringsproblemen. De echte prijsstijgingen zullen in het najaar komen omdat bijna alle industrieën moeten afrekenen met een chips tekort maar niet allemaal hun prijzen al hebben kunnen doorrekenen.

Als het volume niet kan groeien, dan alvast de prijs

Alsof dat nog niet genoeg is, moeten we rekening houden met het feit dat de economieën nog maar juist aan het heropenen zijn. De kans op een galopperende inflatie is dan ook reëel.  Neem bijvoorbeeld vliegtuigtarieven. De tarieven zijn nog niet teruggekeerd op het niveau van voor de pandemie en liggen nog een goede 20 procent lager als je kijkt naar de grootste vliegtuigmarkten. Alleen heeft de sector zoveel verlies geleden dat bij een verhoogde vraag in de zomer en het najaar de tarieven zeker sterk zullen toenemen.

Bovendien zijn andere sectoren die hebben afgezien, zoals de horeca én de evenementenindustrie, zich ervan bewust dat er 2 manieren zijn om die verliezen uit de pandemie te recupereren. Volume doen toenemen is één manier. Volume hebben ze niet onder controle, het prijsniveau daarentegen wel. U hebt waarschijnlijk ook al gemerkt na de heropening van de horeca in ons land dat we gerust mogen spreken van een prijsstijging  tussen de 10  à 25 procent voor een biertje of een hapje. Dit heeft zich nog nooit vertoond. De bouwsector meldde in de marge dat de bouwprijzen op 1 jaar met 8 procent zijn toegenomen. Voor een nieuw huis dat bijvoorbeeld 400.000 euro kostte in werk en materialen, betekent dit een toename van 32.000 euro, een absoluut cijfer dat tot nadenken stemt.

Vlaanderen ontsnapt niet aan die trend

Het Laatste Nieuws en VTM berekenden deze prijsstijgingen voor alle goederen en diensten die u voor uw huis en  uw mobiliteit nodig hebt. Alles stijgt, van barbecues, plastic  verpakking, bouwmaterialen tot kleding. De inflatie schommelt tussen 10 procent voor kleding , 15 procent voor televisies tot 30 procent voor tuinmeubelen en zwembaden. Ook de prijs van voeding neemt drastisch toe, van 12 procent voor zuivel, 26 procent voor suiker tot 32 procent voor graan. Nooit vertoond in de laatste 70 jaar.

Oligopolies hebben de macht 

Er is verder een zeer lange termijntrend die meespeelt. Heel wat sectoren worden gedomineerd door oligopolies die als mantra hebben om ‘pricing power’ te gebruiken – misbruiken – zodat ze hun winsten stabiel houden. Nieuwe startende bedrijven in sectoren zoals voeding, olie en de mijnbouw zijn zeer dun gezaaid, waardoor je zeer weinig competitie hebt in deze sectoren. We moeten dan ook geen geschenken verwachten van deze bedrijven.

Het is dus raadzaam om even op te letten hoe u uw aandelenportefeuille positioneert de volgende maanden.


De auteur Xavier Verellen is actief in de ‘Internet of Things’ industrie. Binnenkort komt zijn eerste boek Human Park uit.

(jvdh)

Meer