Nieuwe Zijderoute ziet Europese trafieken vertragen; eerste keer in meer dan een decennium

Voor de eerste keer in meer dan een decennium met een stabiele en continue groei, vertoont het vrachtverkeer tussen China en Europa tekenen van stagnatie. Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar werden op de New Silk Road tussen China en Europa weliswaar nog 2 procent meer goederentreinen geteld dan dezelfde periode vorig jaar, maar dat betekent wel een belangrijke vertraging tegenover de periode voordien.

Dat blijkt uit een rapport van de China State Railway Group over de activiteiten van de China-Europe Express, de goederentreinen die tussen Europa en China worden ingezet. Bij het aantal vervoerde containers kon er nog van een stijging met 2,6 procent gewag worden gemaakt.

Corona

“De spoortrafieken tussen China en Europa tonen weliswaar nog een lichte toename in het verkeer, maar het verschil met de jaren voordien is opmerkelijk”, stippen de analisten aan. “Vorig jaar nam het aantal ingezette treinen immers nog met 22 procent toe, terwijl de containertrafiek een stijging met 29 procent liet optekenen.”

Twee jaar geleden werd zelfs een toename met respectievelijk 50 procent en 56 procent genoteerd. Dat jaar moet echter wel als een uitzonderlijke periode worden geregistreerd. Er moesten toen immers de eerste gevolgen van de uitbraak van de coronapandemie worden opgetekend.

Door de verstoring van de maritieme trafieken, die door de strijd tegen de verspreiding van het virus Covid-19 sterk terugvielen, kon het spoorvervoer zich als een uitgelezen alternatief voor het transport van goederen tussen China en Europa profileren.

Drie jaar geleden, voor de uitbraak van de coronacrisis, werd bij het aantal ingezette treinen nog een stijging met 29 procent opgemerkt, terwijl het aantal vervoerde containers met 34 procent opliep. Die resultaten zijn vergelijkbaar met de cijfers van vorig jaar.

Rusland

China State Railway merkt wel op dat de vertraging in de trafieken alleen op de handel tussen China en Europa betrekking heeft. “Op de routes naar Centraal-Azië vertoont de New Silk Road nog altijd een sterke bloei”, luidt het daarbij.

“Recente tekenen van congesties die op een aantal Chinese spoorwegknooppunten worden opgemerkt, suggereren bovendien dat het volume van het treinvervoer naar Europa inmiddels een nieuwe impuls zou hebben gekregen.”

De vertragingen op het spoortraject tussen China en Europa moet volgens analisten worden toegeschreven aan de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. “Veel bedrijven hebben op morele gronden besloten hun samenwerking met de Russische Spoorwegen stop te zetten”, zeggen ze.

“Door de zoektocht naar nieuwe routes die het grondgebied van Rusland en Wit-Rusland ontwijken, hopen de vervoerders hun klanten levensvatbare alternatieven te kunnen aanbieden. Maar ook daar worden een aantal moeilijkheden ervaren.”

“Deze routes blijken vaak niet in staat om de grotere vrachttarieven te verwerken. Daarom zijn vele vervoerders opnieuw naar het maritiem transport overgeschakeld. Schepen zijn echter minder efficiënt. Het transport over zee neemt meer tijd in beslag dan een vervoer met de trein. Bovendien moeten schepen volledig zijn volgeladen vooraleer ze hun vertrekhavens verlaten.”

Er wordt nog opgemerkt dat de sancties van de Europese Unie tegen Rusland en de oplopende kosten van het transport eveneens een rol kunnen hebben gehad in de vertragingen die de trafieken de eerste zes maanden van dit jaar hebben laten optekenen.

“Anderzijds zou deze trend snel kunnen omslaan indien een aantal grote bedrijven zouden beslissen om de handel met Rusland te hervatten”, werpen de analisten nog op.

(as)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20