Nieuwe Zijderoute zoekt omweg rond oorlog in Oekraïne

De oorlog die de Russische dictator Vladimir Poetin tegen Oekraïne heeft gelanceerd, heeft ook een grote impact op de New Silk Road tussen China en West-Europa. De Northern Corridor is door de strijd niet langer te gebruiken, waardoor vele vervoerders naar de Middle Corridor – die vanuit China over Kazachstan, Azerbeidzjan en Georgië in Turkije op de Europese handelsroutes aansluit – uitwijken.

Maar de Middle Corridor heeft veel minder capaciteit dan de Northern Corridor. Daardoor dreigen opnieuw andere transportmiddelen te zullen worden ingezet.

Kaspische Zee

Door de inval van Rusland in Oekraïne zijn vervoerders verplicht om alternatieve oplossingen te zoeken voor hun transporten over de Euraziatische corridor. De meest voor de hand liggende optie daarvoor is de Middle Corridor, die vanuit China over Altynkol (Kazachstan), Bakoe (Azerbeidzjan) en Tbilisi (Georgië) naar Turkije loopt.

Die route wordt echter met een aantal belangrijke beperkingen geconfronteerd. Daardoor hebben een aantal partijen inmiddels gekozen voor een transport met het schip of het vliegtuig.

“Over de Northern Corridor worden ongeveer 1,5 miljoen standard containers (TEU) per jaar vervoerd”, merkt Cankat Yildiz, directeur van Middle Corridor Logistics, op. “De Middle Corridor kan dergelijke volumes onmogelijk opvangen. Die route kan slechts tussen 3 procent en 5 procent van de volumes aan die over de Northern Corridor kunnen worden getransporteerd.”

“Daarnaast zijn er langsheen de route ook een aantal knelpunten die een vlot transport van de goederen belemmeren”, voert Nils Müller, directeur van DSV Global Transport, aan. “Vooral de Kaspische Zee – met de havens Baku, Aktau en Turkmenbashi – vormt daarbij een belangrijke hindernis.”

“Er moeten dringend meer schepen naar de Kaspische Zee worden overgeheveld om congesties in die havens te vermijden.”

Overbelasting

“Maar zelfs indien het probleem van de Kaspische Zee is opgelost, blijven er nog altijd een aantal belangrijke knelpunten”, beklemtoont Yildiz. “De spoorlijn Bakoe-Tbilisi-Kars (BTK) tussen Azerbeidzjan, Georgië en Turkije is door de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne eveneens overbelast.”

“Een oplossing daarvoor is een verbinding tussen de havens van Poti in Georgië en Constanța in Roemenië. Die route kan met een spoorverbinding of de binnenvaart vervolgens verder tot Boedapest worden doorgetrokken.”

Anderen stellen echter dat ook achter deze oplossing vraagtekens moeten worden geplaatst. “Ook de haven van Constanța is immers zwaar overbelast.” beklemtoont Müller, die een mogelijk alternatief ziet in het inzetten van vrachtwagens tussen Roemenië en Midden-Europa. Hij voegt eraan toe dat het inschakelen van de scheepvaart onvermijdelijk lijkt.

“We hebben geprobeerd meer volumes van Rusland naar de Middle Corridor te verplaatsen, maar uiteindelijk zijn de tarieven voor zeevracht goedkoper, terwijl het transport naar een aantal belangrijke havens van de Europese Unie ook vlugger verloopt.”

“De verbinding van Zuid-China naar Europese havens zoals  Piraeus of Algeciras neemt ongeveer twintig tot vijfentwintig dagen in beslag. De Middle Corridor kan eventueel even snel werken, maar er moet worden geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur, terwijl tevens de oversteek van de Kaspische Zee moet worden verbeterd.”

“Maar ondanks alle problemen kan de Middle Corridor een belangrijke optie voor de toekomst worden”, meent Yildiz. “De huidige situatie biedt een kans om oplossingen met een effect op lange termijn aan te reiken.”

“Nadat de oorlog is afgelopen, zal ook het transport over de New Silk Route zich weer herstellen. Investeringen in de verbetering van de capaciteit van de Middle Corridor kunnen op dat ogenblik hun vruchten afwerpen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20