Europese spoorwegen worden versterkt voor militair gebruik

De Europese Unie heeft een budget van ongeveer 160 miljoen euro, verdeeld over tweeëntwintig projecten, geselecteerd voor de verbetering van zijn spoorwegen voor militaire doeleinden. Dat heeft het Directoraat-Generaal Mobiliteit en Transport van de Europese Unie bekendgemaakt.

Deze investeringen maken deel uit van een pakket subsidies van 339 miljoen euro voor het Military Mobility Fund van de Europese Unie, dat de Europese infrastructuur voor militaire en civiele doeleinden versneld wil verbeteren.

Zwaar militair materieel

De financiering van het Military Mobility Fund moet infrastructuur ontwikkelen die geschikt is voor een dubbel gebruik. Daarbij wordt niet alleen naar een versterking van het regulier transport gestreefd, maar de geselecteerde projecten moeten tevens het verplaatsen van zwaar militair materieel vergemakkelijken.

“Het Military Mobility Fund bestond al, maar door de Russische invasie in Oekraïne zag de Europese Unie de noodzaak in om de financiering van de infrastructuur voor een dubbel gebruik te versnellen”, benadrukte Henrik Hololei, directeur-generaal Mobiliteit en Transport van de Europese Commissie.

“Tegen de achtergrond van de Russische agressie is het heel duidelijk dat het belangrijk was om in militaire mobiliteitsprojecten te financieren. We hopen dat de lidstaten de fondsen optimaal zullen aanwenden om de Europese slagkracht te versterken.”

In deze eerste ronde zal het initiatief vooral de trafiek van grotere en zwaardere treinen ondersteunen. Twaalf van de eerste tweeëntwintig geselecteerde projecten omvatten verbeteringen aan de spoorweginfrastructuur in Duitsland, Finland, Estland, Letland, Litouwen, België, Italië, Frankrijk, Portugal, Slovenië en Hongarije.

Montzen

Het grootste deel van het pakket is gereserveerd voor Duitsland. Daarbij zal de spoorwegcorridor van de Noordzee naar de Oostzee worden aangepast om het transport met goederentreinen tot 740 meter lang – zowel voor civiele als militaire doeleinden – mogelijk te kunnen maken.

De meeste goederentreinen in Europa zijn momenteel maximaal ongeveer 600 meter lang. Onder meer de infrastructuur van vele stations kan op dit ogenblik deze langere treinen vaak nog niet aan.

Een aanzienlijk deel van de budgetten is tevens voorzien voor de Baltische staten, die allemaal een grens met Rusland delen en met de fondsen in staat moeten worden gesteld om hun militaire mobiliteit te verbeteren.

Daarbij gaat het grootste bedrag naar Estland, waar het Estonian Centre for Defence Investment 31 miljoen euro krijgt voor een verbetering van de aansluiting van de militaire basis in Tapa op het nationale spoornet.

Er is in het pakket ook een bedrag van ongeveer 5 miljoen euro voor België voorzien. Dat geld gaat naar de aanleg van vier lange sporen in de Bundel van Montzen, waardoor tussen de Antwerpse haven en de Duitse grens gemakkelijker treinen van 740 meter lang kunnen worden ingezet.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20