Europese energieonafhankelijkheid komt er pas na “snellere investeringen” in hernieuwbare sector, meent CEO

Miguel Stilwell de Andrade, CEO van het Portugese elektriciteitsbedrijf EDP, ziet een verband tussen een snelle invoering van hernieuwbare energiebronnen en de energieonafhankelijkheid van Europa. In een recent interview met de Amerikaanse zakenzender CNBC stipte hij aan dat er “veel sneller” in de duurzame sector moet worden geïnvesteerd.

Waarom is dit belangrijk?

De opmerkingen van de topman komen op een moment dat door de spanningen tussen Rusland en Oekraïne energieonafhankelijkheid voor veel Europese analisten de belangrijkste issue is geworden. Rusland was volgens statistisch bureau Eurostat vorig jaar de grootste leverancier van zowel aardolie als aardgas aan de EU.

“We hebben in het algemeen ambitieuze doelstellingen in Europa (…)”, betoogde De Andrade op CNBC. Hij verwees daarbij naar het Akkoord van Parijs. Deze wereldwijde overeenkomst, waar de 28 lidstaten van de EU een prominente rol bij speelden, heeft tot doel “de opwarming van de aarde te beperken tot bij voorkeur 1,5 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau”.

“Goedkopere energie die betrouwbaar is”

De Andrade zei dat het de kunst is om “dat in de praktijk te versnellen, te vertalen in nationale plannen en concrete projecten in de praktijk”. En: “daarvoor hebben we ook een veel flexibelere, veel snellere vergunningsprocedure nodig voor hernieuwbare-energieprojecten. We moeten ervoor zorgen dat de netwerken investeren om die interconnecties tot stand te brengen”, wierp de chief executive officer op.

“En als we dat kunnen doen, als we dat tempo echt kunnen versnellen, zullen we goedkopere energie krijgen (die) betrouwbaar is, en ook meer energieonafhankelijk zijn”, klonk het.

“Dit zijn (inheemse) … energiebronnen – wind, zon – die we hebben in Europa”, voerde Stilwell de Andrade nog aan. “We zouden dus minder afhankelijk worden van externe energiebronnen, of het nu gaat om gas of steenkool.”

Hernieuwbaar tegen 2030

Als bedrijf wil EDP in 2025 kolenvrij zijn; het streeft er ook naar dat tegen 2030 zijn volledige elektriciteitsproductie gebaseerd is op hernieuwbare energiebronnen.

Vrijdag meldde het bedrijf een nettowinst van 657 miljoen euro over 2021, een daling van 18% op jaarbasis. EDP zei dat zijn prestaties in 2021 negatief waren beïnvloed door de stijging van de energieprijzen op de groothandelsmarkt, en het feit dat de waterkrachtproductie in Iberië lager lag dan gemiddeld.

Hernieuwbare EU

De EU wil de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% verminderen. Wat hernieuwbare bronnen in de energiemix betreft, is een voorstel gedaan om het huidige streefcijfer van ten minste 32% tegen 2030 te verhogen tot ten minste 40%.

“Om de energieonafhankelijkheid van de EU te vergroten, moeten we blijven investeren in hernieuwbare energiebronnen, maar we moeten ook meer doen om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen”, aldus de Europese Commissie, de uitvoerende tak van de EU.

(ns)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20