Energietransitie: hoe wekken de verschillende Europese landen hun elektriciteit op?

Een infografiek van de Strategic Culture Foundation, een analyseplatform, beeldt uit hoe elk Europees land momenteel zijn elektriciteit opwekt. Fossiele brandstoffen lijken daarbij nog allerminst uit het gezichtsveld verbannen.

Waarom is dit belangrijk?

Nu de energiecrisis blijft dooretteren in Europa, is het van cruciaal belang te weten welke landen meer (of minder) zullen worden getroffen bij de omschakeling naar koolstofneutraal. Dat zijn er wel een paar, zo blijkt.
  • Zoals uit onderstaande kaart blijkt, blijft Oost-Europa (Polen, Estland, Servië, Bosnië, Noord-Macedonië) voor zijn elektriciteitsproductie sterk afhankelijk van steenkool.
  • Terwijl aardgas de energievoorziening van veel andere landen (Nederland, Italië, Griekenland, Malta) blijft domineren.
    • Bij verbranding van aardgas komt ongeveer 1.800 gram CO2 vrij per m3 gas dat wordt verbrand.
    • Bij de verbranding van 1 kg steenkool komt dan weer ca 3,66 kg CO2 vrij …
  • Opvallend is ook hoe een aantal landen (IJsland, Noorwegen, Kroatië, Oostenrijk, Albanië) het vooral met waterkracht weet klaar te spelen, erg duurzaam dus.
  • Frankrijk en Oekraïne zijn dan weer absolute koplopers op vlak van nucleaire energie.
bron: Strategic Culture Foundation

Elektrificatie

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) merkt op dat de pogingen om zo snel mogelijk alle energiebronnen in Europa van fossiele brandstoffen te ontdoen, veel landen in de problemen brengen – en wel op precies het verkeerde moment (in de winter).

“De wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering aan te pakken, leiden tot de snelle elektrificatie van talrijke eindgebruikers, van vervoer tot industrie, waardoor de vraag naar elektriciteit enorm toeneemt en het noodzakelijk wordt om een zo groot mogelijk deel daarvan op te wekken uit hernieuwbare bronnen”, aldus het IEA. “Het resultaat is een drastische transformatie van de elektriciteitssystemen wereldwijd.”

(evb)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.