Europees Hof van Justitie: ‘Verhuur op lange termijn is belangrijker dan Airbnb’

Om het tekort aan woningen voor verhuur op langere termijn te vermijden, mogen Europese steden beperkend optreden tegen initiatieven zoals Airbnb, die de panden voor een kortere termijn aan klanten ter beschikking zouden willen stellen.

Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie beslist in een klacht van de uitbaters van twee panden in Parijs. De ondertekenaars van de klacht waren door het stadsbestuur van Parijs beboet omdat ze zonder toestemming van de overheid appartementen bij Airbnb te huur hadden gezet. De Franse rechtbank had de klacht voor advies van het Europese Hof van Justitie voorgelegd.

Uitdaging

Een definitieve uitspraak volgt in de loop van de eerstvolgende maanden. In meer dan 80 procent van de dossiers worden de aanbevelingen door de rechtbanken gevolgd.

De snelle groei van de online platformen voor homesharing is het voorbije decennium voor de autoriteiten van vele steden – zoals Amsterdam, New York of Parijs – een grote uitdaging gebleken. Airbnb wordt er daarbij van beticht de lokale woningnood nog te hebben verergerd.

Het is opmerkelijk dat vooral huishoudens met een lager inkomen uit de woningmarkt worden verdreven. In vele steden werden daarom reglementen uitgevaardigd die de verhuur van residentieel vastgoed voor korte termijn beperken. Wegens inbreuken tegen die regels werden de twee woningeigenaars in Parijs beboet.

Michal Bobek, de advocaat-generaal van het Europees Hof, betoogde in zijn advies dat het algemeen belang voorrang moet krijgen op de Europese regels over de vrijheid van dienstverlening. Een tekort aan woningen voor een verhuur op langere termijn, kan volgens hem een valabele reden zijn om een beperkende regelgeving uit te vaardigen.

Catalogus

Bobek vond het dan ook aanvaardbaar dat lokale overheden een voorafgaande toestemming eisen voor de herhaalde verhuur van woningen op korte termijn.

In een reactie stelde Airbus in deze zaak geen partij te zijn. ‘Het advies, dat geen bindend karakter heeft, is alleen van toepassing op de verhuur van tweede woningen,’ aldus het bedrijf. ‘De overgrote meerderheid van onze verhuurders in Parijs delen met de reizigers hun persoonlijke woning. Het Hof van Justitie heeft eerder al duidelijk gemaakt hoe Airbnb in Europa moet worden gereguleerd.’

Airbnb biedt in Parijs bijna 60.000 adressen aan. In geen enkele andere stad ter wereld beschikt het bedrijf over een grotere catalogus. Parijs geeft zijn huiseigenaars de mogelijkheid om hun appartementen tot maximaal honderdtwintig dagen per jaar voor korte termijn te huur te stellen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20