Ereloon hypotheekbewaarder

De term ereloon, ook wel honorarium of eregeschenk genoemd, is een begrip dat afkomstig is uit de financiële wereld. In de tijd van het Romeinse keizerrijk het ereloon een geschenk van grote waarde dat op het moment dat iemand een raadslidmaatschap aanvaarde door deze nieuwkomer aan de belastingen werd betaald.

Wat is een ereloon?

Later werd, en wordt, de term ereloon in de regel gebruikt om een financiële vergoeding aan te duiden van een cliënt. Het betreft dan een vergoeding aan beoefenaars van een vrij beroep voor een bepaalde vorm van dienstverlening, geestelijke- of artistieke werkzaamheden. Onder vrije beroepen kun je onder andere verstaan:

 • een accountant,
 • een advocaat,
 • een architect,
 • een auteur,
 • een notaris,
 • een belastingadviseur,
 • een gerechtsdeurwaarder,
 • een arts,
 • een medisch specialist,
 • een tandarts,
 • een dierenarts,
 • een kunstschilder,
 • een grafisch vormgever,
 • een bedrijfsrevisor.

Wat is een hypotheekbewaarder?

Aan het hoofd van een hypotheekkantoor, dat een staatsinstelling is, staat een zogenaamde hypotheekbewaarder. Een belangrijke taak van een hypotheekkantoor is het registreren van eigendomsgegevens van een bepaald onroerend goed. Op het ogenblik dat het eigendom van een onroerend goed via een notariële akte van de ene naar de andere persoon overgaat dan is een notaris bij wet verplicht om een dergelijke overdracht te melden bij het hypotheekkantoor. De notariële akte, met daarin de overdracht van eigendom, wordt op het hypotheekkantoor overgeschreven. De term overschrijven doelt op het exact en volledig, met de hand, overschrijven van alle gegevens doe een notaris naar een hypotheekkantoor toestuurt. Deze gegevens worden opgenomen in een speciaal voor dit doel bestemd openbaar register.

Het ereloon van een hypotheekbewaarder

Het ereloon van de hypotheekbewaarder is dus de financiële vergoeding die je aan een hypotheekkantoor dient te betalen op het moment dat je onroerend goed koopt of verkoopt. Met andere woorden: voor het overschrijven van alle gegevens uit de notariële akte in het hypotheekregister krijgt de hypotheekbewaarder een bepaalde vergoeding betaalt.

Een hypotheekbewaarder kan ereloon ontvangen voor het registreren van zowel bestaande als nieuwe hypotheken is het register. Een dergelijke overschrijving is van het zeer groot belang omdat alleen dan de verkoop tegenstelbaar is aan derden. Met andere woorden: deze derden dienen vanaf de overschrijving met de betreffende overdracht rekening houden.

Totdat de akte is overgeschreven door de hypotheekbewaarder:

 • is een derde nog niet officieel op de hoogte van de overdracht en zou deze nog steeds beslag kunnen laten leggen op het goed dat is verkocht,
 • kan een derde nog een hypotheek in laten schrijven of andere voor de koper ongewenste acties ondernemen. De notaris zal er dus voor zorgen dat de akte van aankoop snel over wordt geschreven.

Betaling van registratierechten

Binnen de 15 dagen na de ondertekening van de notariële akte zal een notaris er eveneens zorg voor dragen dat de registratierechten, die verschuldigd zijn aan registratiekantoor bij een aankoop van een woning, voldaan worden. De verschuldigde registratierechten aan de notaris dient de koper van vastgoed nog voordat de akte wordt getekend te betalen. Naast deze registratierechten dienen ook de voorziene erelonen en aktekosten door de koper voldaan te worden.

Tip: vergelijk leningen bij verschillende banken!

[table id=5 /]

 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20