Er is te veel puin in de ruimte: de baan om de aarde moet worden schoongemaakt, en Finland zal de eerste zijn om dat te doen

Volgens het Europees Ruimteagentschap zijn er momenteel meer dan 900.000 brokstukken tussen één en tien centimeter groot, en meer dan 34.000 objecten groter dan 10 centimeter. Verwacht wordt dat dit aantal zal toenemen naarmate meer ruimtevaartuigen de ruimte in worden gestuurd, waardoor het risico op botsingen toeneemt.

Waarom is dit belangrijk?

Sommige specialisten vrezen dat het scenario van NASA-adviseur Donald J. Kessler werkelijkheid kan worden. Volgens Kessler zou, indien de ruimtevervuiling een bepaalde drempel overschrijdt, het risico op botsingen tussen ruimtetuigen exponentieel kunnen toenemen, waardoor de hoeveelheid ruimtepuin in een baan om de aarde verder zou toenemen.

In tegenstelling tot wat we in sciencefictionfilms zien, is de baan om de aarde verre van onvervuild. Er hangen veel operationele ruimtevaartuigen boven het hoofd, evenals een grote hoeveelheid wrakstukken. De aanwezigheid van puin doet specialisten het ergste vrezen, aangezien de afbraak ervan alleen maar meer afval kan opleveren, maar ook aanleiding kan geven tot kettingbotsingen.

L’orbite terrestre basse est polluée par un très grand nombre d’objets spatiaux. Crédit : Low Earth Orbit Visualisatio

De ontwikkeling van het ruimte-internet, met name het Starlink-project, zal de zaken er niet beter op maken. Er zullen tienduizenden satellieten de ruimte in worden gestuurd om voor wereldwijde internetdekking te zorgen. Dit zal echter de vervuiling van de ruimte doen toenemen.

De situatie wordt steeds zorgwekkender. Daarom zoeken bedrijven naar oplossingen. Een van die bedrijven is de Finse start-up Aurora Propulsion Technologies (APT), die werkt aan een apparaat dat “de ruimte kan schoonmaken.”

Een prototype wordt binnenkort de ruimte ingestuurd

De ingenieurs van het Finse bedrijf hebben verschillende technologieën ontwikkeld om door de mens veroorzaakte ruimteverontreiniging te bestrijden en zijn van plan deze zeer binnenkort in een baan om de aarde te testen met behulp van een satelliet die de ruimte schoonmaakt.

Dit ruimtevaartuig, AuroraSat-1 genaamd, zal in het laatste kwartaal van 2021 de ruimte worden ingestuurd. Dat zal gebeuren met behulp van een Electron-draagraket van Rocket Lab.

Het toestel dat eind dit jaar wordt gelanceerd is slechts een prototype, een nanosatelliet, waarvan het hoofddoel is de navigatietechnologieën te testen die door de ingenieurs zijn ontwikkeld, waaronder resistojets, waarmee kleine correcties in de baan kunnen worden aangebracht. De op te pikken brokstukken kunnen zeer klein zijn, zodat het vliegtuig zijn baan enkele centimeters zal moeten kunnen aanpassen om ze te kunnen oppikken. In de ruimte kan een simpele moer veel schade aanrichten als hij met hoge snelheid wordt gelanceerd.

Ingenieurs zijn ook van plan de plasmaremmen van het vliegtuig te testen, een technologie die aanzienlijke elektrostatische kracht zal genereren om het vliegtuig af te remmen.

Zodra deze tests met succes zijn afgerond, zal de Finse start-up zich kunnen concentreren op haar reinigingstechnologieën. Dit alles zal waarschijnlijk nog enkele jaren duren voor Aurora Propulsion Technologies. Intussen wordt verwacht dat de ruimtevervuiling zal blijven toenemen, hoewel ook andere bedrijven plannen hebben om reinigingsapparatuur in de ruimte te lanceren. De ClearSpace-1-schoonmaaksatelliet, ontwikkeld door het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie in Lausanne, zal naar verwachting in 2025 beginnen aan zijn eerste missie.

(am)

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20