Amerikaanse en Europese ruimtevaart zetten samenwerking op rond klimaat

De Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (NASA) en het European Space Agency (ESA) willen in de toekomst op het gebied van klimaatwetenschappen een sterkere samenwerking uitbouwen. Dat staat in een intentieverklaring die de directeurs van de twee organisaties hebben ondertekend.

De organisaties voeren daarbij aan dat in de strijd tegen de klimaatverandering ook voor de ruimtevaartsector een cruciale opdracht is weggelegd.

Zeespiegel

“Klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging waarbij iedereen een bijdrage moet leveren”, merkt Bill Nelson, directeur van het Amerikaanse ruimtevaartbureau, op. “Deze overeenkomst moet de standaard zetten voor toekomstige internationale samenwerking.”

“Dat moet leiden tot de verzameling en verstrekking van informatie die essentieel is om de uitdagingen van klimaatverandering aan te pakken en om de meest prangende vragen in de aardwetenschappen te beantwoorden. Hiervan zullen zowel de Verenigde Staten en Europa als de rest van de wereld profiteren.”

De NASA en ESA hebben op het gebied van aardwetenschappen al geruime tijd een samenwerking. Onder meer het programma Sentinel-6 is daarvan een voorbeeld. Sentinel-6 heeft de opdracht om over een periode van drie decennia metingen van de zeespiegel te doen.

De twee ruimtevaartbureaus werken in dat project samen met het de National Oceanic and Atmospheric Administration in de Verenigde Staten en met de Europese Commissie, Eumetsat en het Franse ruimteagentschap CNES in Europa. Vorig jaar lanceerde de NASA de eerste satelliet van Sentinel-6 die in Europa was gebouwd.

Prioriteit

“Beide organisaties hebben al meer dan tien jaar een uitstekende samenwerking”, voert Josef Aschbacher, directeur-generaal van ESA, aan. “Met dit nieuwe akkoord zal deze collaboratie nog verder worden versterkt. De ruimte biedt een unieke invalshoek om de klimaatverandering te meten en op te volgen. Een samenwerking op dat vlak is echter cruciaal om dit probleem, dat iedereen aanbelangt, aan te pakken.”

De overeenkomst moet volgens de twee partijen in staat zijn een meer overkoepelend strategisch partnerschap tot stand te brengen. De samenwerking zal naast de organisatie van ruimtemissies ook op andere onderzoeksactiviteiten betrekking hebben.

De twee ruimtevaartbureaus hebben van aardwetenschappen in het algemeen en klimaatverandering in het bijzonder een prioriteit gemaakt. In mei kondigde de NASA de start van zijn Earth System Observatory aan.

Het Amerikaanse ruimtevaartbureau deed in mei tevens een aanvraag om het budget voor aardwetenschappen in zijn begroting voor volgend jaar met 250 miljoen dollar te verhogen.

(jvdh)

Meer