Amper elf Navo-lidstaten voldoen aan budgetquota ondanks toegenomen bijdragen

Hoewel de coronapandemie het voorbije jaar de inkomsten van de nationale regeringen in sterke mate heeft ondermijnd, hebben de lidstaten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (Navo) hun militaire uitgaven aanzienlijk verhoogd. Elf van de dertig leden van de militaire alliantie bereikten het voorbije jaar de doelstelling om ten minste 2 procent van hun bruto binnenlands product voor defensie te reserveren. Dat staat in het jaarverslag dat de Navo heeft gepubliceerd.

Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de Navo, wees erop dat de defensie-uitgaven van de lidstaten een gestage toename laten optekenen. Er is nu zes jaar op rij sprake van een stijging.

Toename

‘Het voorbije jaar hebben de Europese lidstaten en Canada hun uitgaven verhoogd tot een niveau van 1,73 procent van het bruto binnenlands product, tegenover 1,55 procent het jaar voordien,’ aldus het rapport. ‘Vorig jaar gaven de lidstaten van de Navo in totaal ongeveer 930 miljard euro uit aan defensie. Dat betekent een stijging met 2,7 procent, ondanks de negatieve impact van de verstoringen van de coronacrisis, tegenover het jaar voordien.’

De Verenigde Staten blijven binnen de Navo veruit de lidstaat met de hoogste defensie-uitgaven. Het land reserveert 3,7 procent van zijn bruto binnenlands product voor defensie. De Verenigde Staten vertegenwoordigen 71 procent van de gecombineerde defensie-uitgaven van de Navo.

Naast de Verenigde Staten bereikten ook in Slowakije, Griekenland, Groot-Brittannië, Roemenië, Frankrijk, Noorwegen, Polen, Estland, Letland en Litouwen de militaire uitgaven minstens 2 procent van het bruto binnenlandse product. België staat met 1,07 procent op de voorlaatste plaats.

Duitsland

De onderlinge relaties tussen de lidstaten alliantie stonden de voorbije jaren onder druk door de houding van voormalig Amerikaans president Donald Trump, die zijn Europese bondgenoten herhaaldelijk kapittelde omdat ze onvoldoende in hun eigen landsverdediging zouden investeren.

Vooral Duitsland, het grootste Europese lid van de Navo, was het doelwit van de hoon van de Amerikaanse president. Trump maakte daarbij bekend om 12.000 Amerikaanse manschappen uit Duitsland te zullen terugtrekken. Die plannen zijn door de nieuwe Amerikaanse regering onder leiding van president Joe Biden opgeschort. Een grondige herziening is aangekondigd.

Met een aandeel van 1,56 procent in zijn bruto binnenlandse product bleef Duitsland ook vorig jaar nog ruim onder de gevraagde militaire engagementen. De uitgaven stegen wel van 46,9 miljard euro twee jaar geleden tot 51,5 miljard euro vorig jaar. Naast Duitsland blijven ook Spanje (1,2 procent), België (1,1 procent) en Luxemburg (0,6 procent) ver onder het bestedingsdoel van de militaire alliantie.

Bronnen binnen de Navo werpen op dat het cruciaal wordt om te bekijken hoe de defensie-uitgaven zich dit jaar zullen ontwikkelen, aangezien de begrotingsplannen voor vorig jaar nog voor de uitbraak van de coronacrisis waren opgesteld.

Ondanks de duidelijke verandering in toon lijkt ook de nieuwe Amerikaanse regering echter vastbesloten om de andere lidstaten van de Navo aan te zetten om een groter deel van de financiële en militaire lasten van de alliantie op zich te nemen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20