Duitsland zal Navo-budget slechts geleidelijk verhogen

Duitsland zal in de toekomst 2 procent van zijn bruto binnenlands product aan de werking van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (Navo) besteden. Daarmee zal het land tegemoetkomen aan de vraag van de alliantie, al laat het zich daarbij niet opjagen.

Duits bondskanselier Angela Merkel liet verstaan dat de doelstellingen voor de verhoging van het militaire budget pas tegen 2030 zullen bereikt worden.

Trump

De uitspraken van Merkel leidden in de Verenigde Staten tot gemengde reacties. De Amerikaanse president Donald Trump heeft al herhaaldelijk geklaagd dat de andere lidstaten financieel onvoldoende bijdragen tot de werking van de Navo. Hij eiste dat die budgetten zonder verder verwijl zouden worden verhoogd. Merkel gaat daar op deze manier maar gedeeltelijk op in.

Vijf jaar geleden sloten de leden van de Navo een akkoord om hun bijdrage aan de alliantie op te voeren tot 2 procent van hun bruto binnenlands product. Afgesproken was dat dit niveau binnen een periode van tien jaar zou moeten zijn gehaald.

Momenteel besteedt Duitsland ongeveer 1,36 procent van zijn bruto binnenlands product aan de Navo. In de Verenigde Staten ligt dat aandeel op dit ogenblik op 3,42 procent.

Grootmacht

Robert O’Brien, nationaal veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, reageerde met enige tevredenheid op de uitspraken van Angela Merkel. ‘Het is een positief nieuws dat Duitsland zijn bestedingen aan de Navo verhoogt,’ benadrukte hij. ‘Daardoor zullen de Verenigde Staten en Duitsland in de toekomst op dezelfde manier aan de werking van het bondgenootschap bijdragen.’

Daarentegen liet O’Brien duidelijk frustratie blijken met het feit dat Duitsland bij zijn toezeggingen nalaat de afgesproken deadlines te respecteren. ‘Het zou geweldig zijn als Duitsland zijn rol als een van de leiders van de wereld zou opnemen’, zei hij.

‘Als economische grootmacht heeft Duitsland de plicht om op een gepaste wijze in landsverdediging te investeren voor de defensie van zijn eigen territorium en zijn bondgenoten.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20