Trump boekt wel degelijk resultaten: NAVO-leden geven meer uit aan verdediging

De lidstaten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) hebben het voorbije jaar hun bestedingen in landsverdediging met bijna 5 procent opgevoerd tegenover het jaar voordien. Dat heeft Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, gezegd. Daarmee lijken de lidstaten van de militaire alliantie toe te geven aan de druk die door de Amerikaanse president Donald Trump op zijn bondgenoten wordt uitgevoerd.

Trump heeft al herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat de nationale militaire budgetten moeten worden opgetrokken. Stoltenberg benadrukte dat inmiddels acht lidstaten de bestedingen tot het gevraagde niveau – 2 procent van het nationale bruto binnenlandse product – hebben opgevoerd.

Krim

In totaal hebben de negenentwintig bondgenoten van de NAVO het voorbije jaar meer dan 900 miljard dollar militaire uitgaven laten registreren. Daarmee kon voor de derde keer op rij een stijging worden genoteerd.

Uit het jaarrapport van de NAVO blijkt dat naast de Verenigde Staten inmiddels ook Groot-Brittannië, Estland, Griekenland en Polen meer dan 2 procent van hun bruto binnenlands product voor militaire investeringen hebben gereserveerd. Dit jaar zouden echter ook Letland, Litouwen en Roemenië de vooropgestelde drempel overschrijden.

Er wordt wel opgemerkt dat Polen volgens een aantal berekeningen opnieuw onder de grens van 2 procent zou terugzakken.

“De Russische annexatie van de Krim en de verspreiding van het militante islamisme hebben de lidstaten aangezet om de investeringen in landsverdediging de jongste periode te laten stijgen”,  aldus het persbureau Reuters.

“Het voorbije jaar voerden de Europese lidstaten, met inbegrip van Turkije, hun militaire bestedingen met 10,8 miljard dollar op. Dat betekende een stijging met 4,07 procent tegenover het jaar voordien. Over een periode van drie jaar zijn die bestedingen met een gezamenlijk budget van bijna 50 miljard dollar gestegen. Gemiddeld besteden de lidstaten 1,45 procent van hun bruto binnenlands product aan defensie. In de Verenigde Staten loopt dat echter op tot 3,57 procent.”

Koude Oorlog

Na het einde van de Koude Oorlog werden de militaire budgetten gedurende vele jaren verder afgebouwd. “De verhoging van de uitgaven betekent dan ook een significante ommekeer”, benadrukt Jens Stoltenberg. “Er kan dan ook gewag worden gemaakt van de meest doorgedreven modernisering van het militaire apparaat in verschillende decennia.”

De sterkste budgetverhoging kon worden opgetekend in Bulgarije, dat beducht is voor een Russische mogelijke Russisch dominantie in het gebied van de Zwarte Zee. Ook in Noorwegen, dat aan Rusland grenst, werd een aanzienlijke toename van de militaire budgetten opgetekend.

Er werd echter ook een sterke groei gemeld in Duitsland, dat de leiding heeft over een NAVO-bataljon in de Baltische regio. In Spanje werd eveneens een gevoelige verhoging opgetekend, maar daar was het jaar voordien nog sprake geweest van een zware inkrimping.

 Een daling van het militaire budget werd daarentegen geregistreerd in Groot-Brittannië en België. In Groot-Brittannië heeft dat wel te maken met de waardedaling van het pond tegenover de dollar.

De Verenigde Staten hebben gewaarschuwd dat de macht en invloed van de NAVO door de budgetbeperkingen sinds de financiële crisis op het einde van het voorbije decennium onder druk staan, terwijl China en Rusland hun budgetten hebben versterkt.

Meer