Eigenaars elektrische wagen hebben hogere kredietwaardigheid

Bezitters van elektrische wagens hebben in het algemeen een hogere kredietrating dan eigenaars van een auto met een verbrandingsmotor. Dat is de conclusie van een onderzoek van de kredietverstrekker TransUnion en consulent S&P Global Mobility, gebaseerd op een analyse van 33 miljoen consumenten in de Verenigde Staten die de voorbije drie jaar een nieuwe wagen hebben gekocht.

Dit cijfer bevestigt volgens de onderzoekers eerdere conclusies dat elektrische wagens in eerste instantie een kapitaalkrachtiger publiek aantrekken. Er kunnen echter ook een aantal andere vaststellingen worden gedaan.

Scheidingslijn

Het onderzoek toonde dat kopers van elektrische voertuigen een gemiddelde kredietscore hadden van 775 punten. Bij eigenaars van wagens met een verbrandingsmotor viel dat terug tot 735 punten. Luxewagens met een verbrandingsmotor laten een niveau van 769 punten optekenen.

“De kloof tussen beide type van klanten is zo groot dat de eigenaars van elektrische wagens erin lukken om op het gebied van kredietwaardigheid de scheidingslijn tussen de reguliere automarkt en de luxecategorie te overstijgen”, merken de analisten op.

“Deze vaststellingen hebben belangrijke consequenties”, zeggen de onderzoekers. “Een sterk verschil in kredietscores vertaalt zich in een aanzienlijke kloof in de voorwaarden die aan leningen worden gekoppeld. Dat zal uiteindelijk ook bepalen welke wagen de klant zich kan veroorloven.”

TransUnion berekende dat een kredietscore van 735 punten bij een autolening overeenkomt met een jaarlijkse rente van 4,3 procent, terwijl een niveau van 775 punten die intrest tot 2,8 procent laat terugvallen.

“Hieruit kan worden afgeleid dat de lening bij wagens met een verbrandingsmotor uiteindelijk 102,2 procent van de autoprijs dekt”, verduidelijken de onderzoekers. “Bij elektrische wagens is er daarbij sprake van een niveau van 88,8 procent.”

“Dit betekent dat de kopers van elektrische wagens bij de aankoop van een voertuig ook grotere aanbetalingen doen. Deze groep liet bovendien bij de aflossing van de kredieten ook beduidend minder vaak wanbetalingen optekenen.”

Online onderzoek

Een aantal autobouwers bevestigen dat geïnteresseerden in elektrische wagens vaak een financiële slagkracht hebben die hen zou toelaten op de markt voor voertuigen met een verbrandingsmotor in een hogere luxecategorie te gaan shoppen.

De onderzoekers merken wel op dat de prijsverschillen tussen de twee motortypes op termijn zal verdwijnen. Momenteel wordt in de Verenigde Staten voor een auto met een verbrandingsmotor gemiddeld een prijs met 48.000 dollar betaald. Bij elektrische wagens stijgt dat bedrag tot 67.000 dollar. Tegen midden dit decennium zou dat verschil echter zijn verdwenen.

De studie toont verder dat 32 procent van de kopers van elektrische wagens vooraf online onderzoek naar de mogelijkheden van een financiering hebben gedaan. Bij auto’s met een verbrandingsmotor daalt dat aandeel tot 16 procent.

“Dit betekent dat eigenaars van elektrische wagens beter willen begrijpen welke wagen ze zich kunnen veroorloven”, luidt het. “Daarnaast kon worden vastgesteld dat meer dan de helft van de eigenaars van een elektrische wagen bij een volgende aankoop ook graag hun oplaadstation thuis zou willen financieren.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20