Een tuchtonderzoek naar Veerle Heeren kan leiden tot ontslag, maar verwacht het niet

Wie niet meer moet focussen op die 11 juli als ultieme datum, is Veerle Heeren: zij heeft al lang haar vaccin gehad. De CD&V-burgemeester van Sint-Truiden regelde voor zichzelf en een hele tros medewerkers, familieleden, buren en zelfs haar kapster, al heel vroeg in het vaccinatieproces een prikje. Dat was het geval tussen 10 en 31 maart, op een moment dat enkel de 85-plussers aan bod kwamen.

  • Dat gebeurde tegen alle regels is, maar haar partij CD&V vond het niet nodig om Heeren tot ontslag te dwingen. Na een potje armworstelen met de coalitiepartners N-VA en Open Vld in Sint-Truiden, deed zij een tijdelijke stap opzij en overleefde ze de storm rond haar persoon.
  • Alleen volgde een vooronderzoek van de gouverneur Jos Lantmeeters, dat nu de Vlaamse regering ertoe aanzet een tuchtonderzoek te beginnen. Daarnaast is er ook nog een doorlichting van Audit Vlaanderen. Meer dan vermoedelijk wacht men op het resultaat van die forensische audit om dan een oordeel uit te spreken.
  • Maar of Heeren dan alsnog zal gedwongen worden om ontslag te nemen, is maar de vraag. Ook in de Vlaamse regering zit uiteraard diezelfde CD&V. Het lijkt bijzonder onwaarschijnlijk dat die zal toestaan dat de carrière van een van haar burgemeesters op die manier beëindigd wordt. Een blaam of schorsing zijn, politiek gezien, de enige gevolgen die Heeren na haar vaccinatiefraude zal ondervinden.

Lees meer:

Meer