‘Een op de drie wagens in 2040 rijdt elektrisch’

Volgens nieuwe prognoses van de denktank Bloomberg New Energy Finance zullen elektrische wagens over twintig jaar de meerderheid van de autoverkoop uitmaken, maar het zal nog een hele tijd duren vooraleer het hele wagenpark elektrisch is.

Volgens hoofdonderzoeker Colin McKerracher zullen wagens met een elektrische aandrijving over twintig jaar op de wereldwijde automarkt een aandeel van 31 procent hebben opgebouwd, of ongeveer een op de drie.

‘De sector zal tegen die datum 58 procent van de verkoop van nieuwe personenauto’s voor zijn rekening nemen,’ merkt hij op. ‘De verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren bereikte drie jaar geleden zijn piek. Van dat ogenblik af moet met een geleidelijke afbouw van het marktaandeel rekening worden gehouden.’

Eind vorig jaar konden in het wereldwijde autoverkeer volgens Bloomberg NEF al zeven miljoen elektrische wagens worden opgemerkt. Dit jaar was met een verkoop van 1,7 miljoen exemplaren gerekend.

Laadpunten

‘Deze cijfers hebben ook gevolgen voor de oliesector en de elektriciteitsmarkt,’ zeggen de experts nog. ‘Door de overstap naar een elektrisch transport – onder meer onder invloed van wetgeving tegen de uitstoot van schadelijke producten – zal de vraag naar petroleum dalen.’

‘Op dit ogenblik zorgen elektrische auto’s ervoor dat de vraag naar olie met één miljoen vaten per dag is afgenomen. Tegen het einde van de jaren dertig zal die impact tot 17,6 miljoen vaten per dag zijn opgelopen. Anderzijds zou tegen dat ogenblik zou de vraag van de wereldwijde autovloot naar elektriciteit met 5,2 procent zijn toegenomen.’

Bloomberg NEF verwacht ook dat de wereld over twintig jaar ongeveer 290 miljoen oplaadpunten voor elektrische wagens nodig zou hebben. Daarbij zou het openbare net 12 miljoen installaties omvatten. De andere oplaadpunten zouden geïnstalleerd zijn bij particulieren, bedrijven of commerciële locaties.

Drie hobbelige jaren

De verkoop van elektrische wagens zal dit jaar wereldwijd een terugval kennen met 18 procent door de coronacrisis. Maar de inkrimping van de markt voor auto’s met een verbrandingsmotor zal nog veel meer uitgesproken zijn. Verwacht wordt dat het aantal registraties van nieuwe wagens met een verbrandingsmotor dit jaar een daling met 23 procent zal optekenen.

McKerracher: ‘De vooruitzichten op langere termijn zijn niet veranderd, maar de autosector zal de volgende drie jaar een hobbelig parcours voorgeschoteld krijgen.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20