Auto blijft voor Europese economie een cruciale bron van fiscale inkomsten

Motorvoertuigen genereerden in de Europese Unie, Groot-Brittannië inbegrepen, voor de lidstaten vorig jaar meer dan 440 miljard euro aan fiscale inkomsten. Dat blijkt uit een studie van de European Automobile Manufacturers’ Association (Acea).

De cijfers tonen volgens de sectororganisatie duidelijk het belang dat de autosector voor de Europese economie heeft.

Aankoop, eigendom, gebruik

‘De belastingen kunnen in drie grote categorieën worden ingedeeld,’ aldus het rapport. ‘In eerste instantie zijn er de heffingen bij de aankoop van een voertuig. Daarbij is er sprake van een btw-heffing, een verkoopbelasting en een registratierechten.’

‘Daarnaast is er echter ook een fiscale heffing op het eigendom van het voertuig, zoals de jaarlijkse verkeersbelasting en wegentaks. Tenslotte vormt ook het gebruik van het voertuig – door een belasting op brandstoffen – voor de lidstaten een belangrijke bron van inkomsten.

Het rapport merkt op dat de inkomsten uit de motorbelasting met bijna 3 procent zijn gestegen tegenover het jaar voordien. ‘Het totaalbedrag is tweeënhalve keer meer dan het totale budget van de Europese Unie,’ voert Eric-Mark Huitema, directeur-generaal van Acea.

‘De resultaten van de studie tonen het enorme belang dat de autosector voor Europa heeft. Dit maakt ook duidelijk dat inspanningen moeten worden gedaan om onze industrie na de coronacrisis een succesrijke heropstart te laten maken. Dat is belangrijk voor de algemene gezondheid van de economie van de Europese Unie en de begrotingen van de lidstaten.’

Elektrisch

Met een bedrag van 93,4 miljard euro werden de grootste fiscale inkomsten gegenereerd in Duitsland, gevolgd door Frankrijk (83,9 miljard euro), Italië (76,3 miljard euro), Groot-Brittannië (54,1 miljard euro) en Spanje (30 miljard euro).

België genereerde uit de autosector een fiscaal inkomen van 20,7 miljard euro. Brandstoffen en aanverwante producten vormen met 8,8 miljard euro daarbij het grootste deel, gevolgd door het eigendom (1,7 miljard euro) en de aankoop (0,5 miljard euro).

Verder blijkt dat vierentwintig landen hun autobelasting minstens gedeeltelijk heffen op basis van de emissies of het brandstofverbruik. De drie landen die deze belasting niet toepassen zijn Estland, Litouwen en Polen.

Verschillende landen belasten auto’s nog steeds op het vermogen, de prijs, het gewicht of de cilinderinhoud. De studie toont ook aan dat vierentwintig landen fiscale stimulansen voor elektrische wagens hanteren.

Meer