Een op de drie bedrijven wil bedrag maaltijdcheque optrekken tot 12 euro

De maaltijdcheque blijft voor heel wat werknemers een belangrijk extralegaal voordeel. Dat merken ook de werkgevers. Uit een onderzoek van Listen in opdracht van Voucher Issuers Association (VIA), de sectororganisatie van uitgevers van maaltijdcheques, blijkt dat een op de drie bedrijven graag tot 12 euro per dag wil uitkeren. Het maximumbedrag vandaag bedraagt 8 euro.

De maaltijdcheque blijft tot op heden één van de populairste extralegale voordelen in ons land. Volgens de meest recente cijfers van VIA ontvangen ruim 2,2 miljoen Belgische werknemers maaltijdcheques. Die cheque blijkt voor veel landgenoten een essentieel onderdeel te zijn van het verloningspakket, leert een bevraging van de sectororganisatie bij 1.045 Belgische werknemers die maaltijdcheques ontvangen en 676 ondernemingen in België.

Hoge inflatie

Zeker nu de inflatie hoge toppen scheert, speelt de maaltijdcheque voor 80 procent van de Belgische werknemers een belangrijke rol om het maandelijkse voedingsbudget in evenwicht te houden. Het merendeel van onze landgenoten, 80 procent om precies te zijn, spendeert dan ook alle maaltijdcheques binnen de maand. De helft van de Belgen geeft de cheques zelfs uit uit binnen de vijftien dagen.

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt in welke mate de maaltijdcheque een impact heeft op het gezinsbudget. Veel Belgen konden tijdens die periode tijdelijk niet gaan werken, waardoor ze ook niet in aanmerking kwamen voor het extralegale voordeel. Volgens de studie van Listen moest 51 procent van de respondenten die tijdelijk werkloos waren noodgedwongen snoeien in hun voedingsuitgaven omdat ze geen of minder maaltijdcheques ontvingen. Dit komt overeen met 10 procent van de ondervraagden.

“In tijden van crisis zijn het nog steeds huishoudens met een laag inkomen, vrouwen en arbeiders die hun voedingsbudget het meest verkleinen”, merkt Sven Marinus, voorzitter van VIA, op. “Met maaltijdcheques krijgen ze een waardevol voedingsbudget dat bovendien enkel in België gebruikt kan worden. De maaltijdcheque is dan ook een mooi herstelmiddel voor Belgische bedrijven, waaronder de horeca, die zwaar hebben geleden onder de coronacrisis.”

Maximumbedrag verhogen tot 12 euro

Tot op heden kunnen bedrijven een maximumbedrag van 8 euro per dag toekennen, bestaande uit een werkgeversbijdrage van 6,91 euro en een werknemersbijdrage van 1,09 euro. Dat is het maximumbedrag dat in 2014 werd vastgelegd. Op dit moment kent 62 procent van de Belgische bedrijven de maximale nominale waarde toe.

Er is weliswaar heel wat animo bij de bedrijven om dat maximumbedrag op te trekken. Twee van de drie bevraagde ondernemingen is voorstander van zo’n verhoging. Een derde is zelfs bereid om de werknemers een maaltijdcheque van 12 euro per dag toe te steken.

Bij bedrijven met minder dan tien werknemers, wil één op de twee bedrijven hierin meer vrijheid krijgen. 85 procent van de grote bedrijven wil de limiet van 8 euro per dag verhogen.

De wil is er dus om het maximumbedrag van de maaltijdcheques te verhogen, maar het zijn de regering en de sociale partners die daarover beslissen. “De rol die we bij VIA Belgium opnemen, is het doorgeven van wat er leeft op de werkvloer. Uit de resultaten van het onderzoek van Listen afgelopen blijkt dat zowel werkgevers als werknemers weliswaar tevreden zijn over de regeling, maar dat zij graag een verhoging van het wettelijke maximumbedrag willen die evenredig is met de stijging van de algemene levenskost”, aldus Marinus.

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20