30 procent werknemers met maaltijdcheques kon vorig jaar minder spenderen aan voeding

Uit een studie uitgevoerd door Listen in opdracht van VIA, de sectororganisatie van uitgevers van maaltijdcheques, blijkt dat één op de drie gezinnen die maaltijdcheques krijgen vorig jaar minder hebben kunnen uitgeven aan voeding.

Een bevraging bij 1.641 Belgische werknemers die maaltijdcheques ontvangen leert dat de coronacrisis heel wat mensen heeft gedwongen om het mes te zetten in de voedingsuitgaven. Om de gezondheidscrisis te bekampen, hebben de regeringen in ons land vorig jaar immers vergaande maatregelen genomen. Zo moesten onder meer de horeca en de niet-essentiële contactberoepen de deuren sluiten.

30 procent van de Belgische werknemers werd vorig jaar getroffen door tijdelijke werkloosheid. Bij de arbeiders ging het zelfs om 54 procent.

Wegvallen maaltijdcheques

Doordat heel wat werknemers tijdelijk werkloos waren, kregen ze minder of geen maaltijdcheques. Die worden immers per gewerkte dag toegekend. In totaal ontvangen 2.125.000 werknemers in ons land maaltijdcheques. Door het wegvallen van dat extralegaal voordeel, was één op de drie getroffen werknemers – zo’n 640.000 werknemers – vorig jaar genoodzaakt om te sleutelen aan het voedingsbudget.

Olivier Bouquet, voorzitter van VIA, vindt het frappant dat zoveel mensen hun voedingsbudget hebben moeten aanpassen, terwijl sommige andere kosten in 2020 zijn verminderd of zelfs volledig zijn weggevallen, zoals verplaatsingen en ontspanning. ‘Dat is zorgwekkend’, klinkt het. ‘Dit toont aan dat maaltijdcheques deze basisbehoefte veiligstellen.’

Voedingsaankopen plannen

Voorts blijkt uit het onderzoek dat één op de twee werknemers die maaltijdcheques ontvangt, wacht op zijn maaltijdcheques om de
voedingsaankopen te plannen. De helft van de werknemers geeft aan zijn maaltijdcheques binnen de 14 dagen te gebruiken. Meer dan 80 procent van de respondenten doet dat binnen de maand.

Ondanks dat het een moeilijk jaar was, zegt 22 procent van de ondervraagden dat ze voldoende maaltijdcheques kregen om al hun voedingskosten te dekken. Dat cijfer ligt lager dan andere jaren, als gevolg van de stijgende prijzen en de dalende koopkracht van de meest kwetsbare werknemers.

‘470.000 gezinnen gebruiken maaltijdcheques voor al hun voedingsuitgaven. Dat bewijst hoe belangrijk het systeem van maaltijdcheques is voor de Belgische werknemers’, luidt het besluit van Bouquet.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20