Een compensatie ontvangen voor je vertraagde of geannuleerde vlucht

Is je vlucht vertraagd of geannuleerd? Dat is vervelend, maar er valt helaas weinig aan te doen. Dat betekent evenwel niet dat je er niets mee kan doen. In de praktijk is het namelijk zo dat je in een dergelijke situatie altijd recht hebt op een bepaalde compensatie. Niet alleen heb je recht op een andere vlucht of een terugbetaling, daarnaast is er ook nog de bijstand. Ben jij ook geconfronteerd met een vertraagde of geannuleerde vlucht en wil je daarvoor op gepaste wijze worden gecompenseerd? Ontdek dan op deze pagina waar je precies recht op hebt!

Compensatie ontvangen bij een geannuleerde vlucht

Heel wat mensen kiezen ervoor om erg vroeg hun vliegticket te boeken. Op die manier hopen ze verzekerd te zijn van een plaats op de gewenste vlucht. Dat is een logische gedachte, maar ook dan bestaat de kans dat de luchtvaartmaatschappij de vlucht in kwestie annuleert. In de praktijk kunnen verschillende redenen hiervan aan de basis liggen. De exacte reden waarom jouw vlucht wordt geannuleerd is echter in zekere zin irrelevant. Waarom? Omdat je altijd bij een annulering de keuze hebt tussen één van onderstaande compensaties:

 • Je ontvangt een gratis omboeking naar een andere vlucht;
 • Je ontvangt een terugbetaling van de gemaakte reservering;

Heb je voor de eerste van beide opties gekozen? In dat geval is het zo dat je nog recht hebt op andere vormen van compensatie. Het gaat hierbij om:

 • Maaltijden en verfrissingen die in verhouding staan met de wachttijd;
 • Twee keer gratis bellen of een e-mail sturen;
 • Indien vereist, een overnachting in een hotel inclusief transfer;

Bovenstaande informatie maakt duidelijk dat je als reiziger dus zelf niet moet opdraaien voor de gevolgen van een geannuleerde vlucht. Wel is het zo dat er hiervoor bepaalde voorwaarden gelden waar je aandachtig voor dient te zijn.

Wanneer is een compensatie ontvangen mogelijk?

Een compensatie voor een geannuleerde vlucht kan zo goed als altijd worden verkregen. De enige situatie waarin dat niet het geval is, is wanneer je tijdig op de hoogte bent gesteld van het annuleren van de door jou geboekte vlucht. Heeft de luchtvaartmaatschappij voldaan aan één van onderstaande eisen? Dan is het ontvangen van een compensatie niet mogelijk.

 1. Wanneer je ten minste 2 weken voor aanvang van de vlucht op de hoogte bent gebracht van de geannuleerde vlucht.
 2. Wanneer je tussen de 2 weken en 7 dagen voor vertrek op de hoogte bent gebracht van de annulering van de vlucht en er een alternatief is aangeboden. Die alternatieve vlucht mag evenwel hoogstens 2 uur vroeger vertrekken en hoogstens 4 uur later aankomen dan de vlucht welke je in eerste instantie had geboekt.
 3. Wanneer er bij een geannuleerde vlucht op minder dan 7 dagen voor vertrek een alternatieve vlucht is aangeboden welke hoogstens 1 uur vroeger vertrekt en minstens 2 uur later aankomt dan de vlucht welke je oorspronkelijk had geboekt.

Hou er tot slot eveneens rekening mee dat de luchtvaartmaatschappij je geen compensatie of vergoeding is verschuldigd op het ogenblik dat de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden of overmacht.

Op welke compensatie voor een geannuleerde vlucht kan je aanspraak maken?

Voldoet jouw case aan de hierboven gestelde voorwaarden? In dat geval kan je een financiële vergoeding ontvangen per passagier voor een bedrag van:

 • 250 euro voor vluchten over een afstand van maximum 1500 kilometer;
 • 400 euro voor vluchten over een afstand van meer dan 1500 kilometer binnen de Europese Unie;
 • 400 euro voor vluchten over een afstand tussen 1500 en 3500 kilometer buiten de Europese Unie;
 • 600 euro voor vluchten die niet voldoen aan de hierboven aangegeven bepalingen;

Bovenstaande geldt echter niet voor alle omstandigheden. De genoemde bedragen kunnen immers worden gehalveerd op het ogenblik dat er een andere vlucht wordt aangeboden. Ook hier zijn echter voorwaarden aan verbonden. De halvering van de compensatie van de geannuleerde vlucht vindt uitsluitend plaats indien de andere vlucht met aankomstuur:

 • Binnen de 2 uur is gelegen na het oorspronkelijke aankomstuur (bij een afstand tot en met 1500 kilometer);
 • Binnen de 3 uur is gelegen na het oorspronkelijke aankomstuur (bij een afstand van meer dan 1500 kilometer binnen de Europese Unie);
 • Binnen de 3 uur is gelegen na het oorspronkelijke aankomstuur (bij een afstand tussen de 1500 en 3500 kilometer buiten de Europese Unie);
 • Binnen de 4 uur is gelegen na het oorspronkelijke aankomstuur (bij vluchten die niet aan bovenstaande eisen voldoen);

Wat in geval van overmacht?

Een geannuleerde vlucht compensatie kan dus niet worden ontvangen wanneer de luchtvaartmaatschappij het slachtoffer is van overmacht. Wel is het zo dat de luchtvaartmaatschappij je in afwachting van jouw volgende vlucht dient te voorzien van maaltijden, verfrissingen evenals een telefoongesprek en zelfs een hotelovernachting wanneer de situatie dat vereist. Het betalen van een compensatie is bij overmacht dus niet vereist, maar wanneer is er sprake van overmacht? In ieder geval in de onderstaande situaties:

 • Wanneer er sprake is van politieke instabiliteit;
 • Indien de annulering het gevolg is van moeilijke weersomstandigheden;
 • Bij veiligheidsrisico’s;
 • Bij stakingen waarvan de oorzaak zich buiten de luchtvaartmaatschappij bevindt;

Let op! Een compensatie voor een geannuleerde vlucht claimen is wel mogelijk. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft namelijk bepaald dat een technisch probleem niet wordt beschouwd als een vorm van overmacht.

Compensatie ontvangen bij een vertraagde vlucht

Inmiddels is het wel duidelijk wanneer een compensatie aanvragen bij geannuleerde vlucht tot de mogelijkheden behoort. Wat echter wanneer je vlucht niet is geannuleerd, maar wel is vertraagd? In dat geval is het belangrijk om met een aantal factoren rekening te houden. Niet elke vertraagde vlucht geeft immers automatisch recht op compensatie. Een compensatie voor een vertraagde vlucht ontvangen, is dan ook uitsluitend mogelijk wanneer er sprake is van een vertraging van:

 • Minstens 2 uur bij een vliegreis tot aan een afstand van 1500 kilometer;
 • Minstens 3 uur bij een vliegreis van meer dan 1500 kilometer binnen de Europese Unie;
 • Minstens 3 uur bij een vliegreis van tussen de 1500 en 3500 kilometer naar een niet-Europees land;
 • Minstens 4 uur bij een vliegreis van meer dan 3500 kilometer van of naar een niet-Europese bestemming;

Voldoet jouw vertraagde vlucht niet aan de bovenstaande voorwaarden? In dat geval zou je eventueel nog het ‘Verdrag van Montreal’ kunnen inroepen. Dat verdrag stelt dat het bij een vertraagde vlucht mogelijk is om aanspraak te maken op een maximum van 4.150 bijzondere trekkingsrechten. Dat komt overeen met een bedrag van ongeveer 5.315 euro. Let wel, in de praktijk wordt er zelden aanspraak gemaakt op dat verdrag. Dat omdat de bewijslast voor de werkelijke, geleden schade bij de reiziger ligt. In de praktijk is het bewijzen van die werkelijke schade helemaal niet evident.

Op welke compensatie voor een vertraagde vlucht kan je aanspraak maken?

Een compensatie voor een vertraagde vlucht claimen, kan op verschillende manieren gebeuren. Uiteraard is er de financiële compensatie, maar daarover later meer. Daarnaast is het echter zo dat de luchtvaartmaatschappij bij een vertraagde vlucht die voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden, de overlast ook nog op andere manieren moet compenseren, namelijk:

 • Door het aanbieden van maaltijden en verfrissingen welke in verhouding staan tot de wachttijd;
 • Door het aanbieden van twee kosteloze telefoongesprekken en / of e-mails;
 • Door het aanbieden van een overnachting in een hotel inclusief het vervoer in afwachting van de omgeboekte vlucht;

Is er sprake van een vertraging van je vlucht van ten minste 5 uur? In dat geval is de luchtvaartmaatschappij verplicht om haar reizigers de mogelijkheid aan te bieden om hun vlucht te annuleren en een volledige terugbetaling te ontvangen. Heb je door de vertraagde vlucht ook één of meerdere aansluitingen gemist die deel uitmaakten van de oorspronkelijke reservering? In dat geval kan je aanspraak maken op een gratis retourvlucht vanaf het eerste vertrekpunt.

Welke vertraagde vlucht schadevergoeding kan je claimen?

Tot slot, van zodra je vlucht een vertraging oploopt van ten minste drie uur (bij aankomst) kan je aanspraak maken op een forfaitaire, financiële schadevergoeding. Die schadevergoeding is bepaald door diverse uitspraken welke zijn gedaan door het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het gaat hierbij aldus om een compensatie van:

 • 250 euro bij vluchten met een afstand van maximum 1500 kilometer;
 • 400 euro bij vluchten met een afstand van meer dan 1500 kilometer binnen de Europese Unie;
 • 400 euro bij vluchten met een afstand van tussen de 1500 en 3500 kilometer buiten de Europese Unie;
 • 600 euro voor alle andere vluchten die niet aan bovenstaande eisen voldoen;

Ook voor het ontvangen van een extra vertraagde vlucht schadevergoeding kan er eventueel worden gekeken in de richting van het ‘Verdrag van Montreal’. Zoals eerder reeds aangegeven is dat evenwel geen sinecure. Ook voor het ontvangen van een schadeclaim voor een vertraagde vlucht geldt dat de luchtvaartmaatschappij geen compensatie dient te betalen bij overmacht.

 

Meer