Economische groei concentreert zich in klein deel Verenigde Staten

In de Verenigde Staten werpen San Francisco, Seattle, San Jose, Boston en San Diego zich op als de grote groeipolen van de nationale arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een rapport van het Brookings Institution.

De onderzoekers merken op dat innovatieve arbeidsplaatsen vooral in deze vijf regio’s mogen worden verwacht.

Het fenomeen tekent volgens waarnemers een duidelijk portret van een verdeelde economie, waarbij de toekomstige groei vooral in een beperkt aantal clusters zal zijn geconcentreerd.

Dubbel

‘De Amerikaanse economie toont een dubbel gelaat,’ schrijft het persbureau Reuters. ‘Enerzijds zijn er enkele regio’s met een sterk presterende arbeidsmarkt, hoge inkomens en optimistische toekomstperspectieven. Elders is er daarentegen vooral sprake van stagnatie of achteruitgang.’

‘Deze kloof is ook een bron van sociale stress. Een belangrijk gedeelte van de verkiezingscampagne van Donald Trump drie jaar geleden steunde op de frustraties van de bevolking in achtergebleven gebieden.’

Concentratie

‘De studie van het Brookings Institution toont dat het probleem dieper gaat dan velen dachten,’ zegt Reuters nog. ‘Slechts enkele geografische clusters kunnen een sterke groei in innovatieve sectoren aangeven.’

‘Sinds het midden van het voorbije decennium concentreerden cruciale sectoren – zoals scheikunde, satellietcommunicatie of wetenschappelijk onderzoek – zich in een twintigtal Amerikaanse steden. Speerpunten van die beweging blijken San Francisco, Seattle, San Jose, Boston en San Diego.’

Destructief

‘Innovatieve sectoren profiteren vaak van een sterke concentratie,’ verduidelijkt het persbureau. ‘Hoogopgeleide werknemers, die voor deze bedrijven cruciaal zijn, voelen zich immers door de goede voorzieningen van deze steden aangetrokken.’

Onderzoeksleider Mark Muro, econoom bij het Brookings Institution, vreest dat deze trend zichzelf mogelijk nog verder zal versterken. Er dreigt volgens hem een destructieve stroming, waarbij productieve metrogebieden met hoge lonen steeds meer afstand zullen nemen van de rest van het land.

‘De meeste Amerikaanse regio’s zien hun aandeel in de innovatieve industrie verder afkalven,’ voert hij aan. Muro meent dat een gericht beleid, met stimulerende maatregelen, nodig is om die kloof aan te pakken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20