ECB vraagt banken om dit jaar geen dividend meer uit te keren

De Europese Centrale Bank vraagt banken in de eurozone dinsdag om tot minstens 1 januari 2021 geen dividenden meer uit te keren en geen eigen aandelen meer in te kopen.

Door de maatregel blijft er meer kapitaal in de bank, waardoor die een buffer heeft tegen eventuele verliezen en tegelijk voldoende kredieten kan blijven verstrekken. Dat laatste is belangrijk om de economie draaiende te houden.

‘Het opbouwen van sterke kapitaal- en liquiditeitsbuffers sinds de jongste financiële crisis heeft de banken in staat gesteld om in deze crisis kredieten te blijven verstrekken aan gezinnen en bedrijven, en daarmee bij te dragen aan de stabilisering van de reële economie’, zegt het hoofd van het bankentoezicht Andrea Enria. Volgens hem is het belangrijk om banken aan te moedigen die buffers te blijven gebruiken voor het verder verschaffen van kredieten.

Niet-terugbetaalde kredieten

De ECB had eerder dit jaar al dezelfde oproep gedaan, maar het advies gold toen maar tot 1 oktober. Ondertussen vindt de centrale bank de economische situatie nog altijd te onzeker om te rechtvaardigen dat banken weer kapitaal aan hun aandeelhouders teruggeven.

Uit een analyse van de ECB blijkt dat banken in het eurogebied veerkrachtig zijn en momenteel bestand zijn tegen de financiële stress die de coronapandemie veroorzaakt. Maar een waarschuwing is er ook. Als de situatie blijft verslechteren, treedt er mogelijk ‘een materiële verslechtering van het bankenkapitaal op’. Dat zou onder meer versterkt kunnen worden als kredieten niet terugbetaald geraken en de verliezen op de financiële markten groter worden.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20