E-commerce volgend jaar grootste kanaal van de retailsector

De greep van de e-commerce op de retailsector neemt ook de volgende jaren nog verder toe. De online handel zal de volgende jaren 60 procent van de totale groei van de retailindustrie voor zijn rekening nemen. Volgend jaar al zal e-commerce het belangrijkste retailkanaal van de wereld zijn geworden. Dat blijkt uit een rapport van consulent Euromonitor.

De studie merkt tevens op dat de mobiele telefoon inmiddels het belangrijkste platform voor digitale aankopen is geworden.

Generaties

‘Meer dan de helft van de wereld is nu verbonden met internet,’ benadrukt zegt Michelle Grant, hoofdanalist detailhandel bij Euromonitor. ‘Volgend jaar zal 16 procent van alle aankopen online gebeuren. Geen enkel ander platform zal zich een groter aandeel kunnen toeëigenen.’

‘Deze digitale revolutie zal echter niet overal in de wereld met dezelfde snelheid verlopen. Noord-Amerika en Asia-Pacific zullen zich als een duidelijk marktleider opwerpen. Daarnaast blijkt dat vooral jonge consumenten voor e-commerce kiezen. Bijna twee derde van de klanten van de online handel is jonger dan vierenveertig jaar.’

De onderzoekers merken op dat 70 procent van de e-commerce-transacties op marktplaatsen – zoals Amazon of Alibaba – gebeuren. ‘In markten zoals China is de impact van deze marktplaatsen nog groter dan elders in de wereld,’ stippen de onderzoekers aan.

Grant wijst er ook op dat de grootste e-commerce-bedrijven hun leidinggevende positie in grote mate hebben te danken aan een model waarbij ze externe leveranciers de kans bieden producten en services te verkopen. Door de grote volumes kunnen deze marktplaatsen volgens Gant aan de klant ook een brede selectie en competitieve prijzen voorleggen.

‘Hierdoor komt een beweging met steeds grotere groepen verkopers en consumenten op gang,’ aldus Grant. Maar ondanks het succes van deze marktplaatsen blijft het volgens haar voor online verkopers cruciaal een eigen e-commerce-platform te onderhouden.

Voice-commerce

Euromonitor wijst er nog op dat mobiele platformen inmiddels het belangrijkste verkoopkanaal van de e-commerce zijn geworden. Vorig jaar verwierven mobiele verkopen voor de eerste keer meer dan de helft van de totale e-commerce-omzet.

‘Over drie jaar zal het aandeel van de mobiele platformen tot 58 procent zijn opgelopen,’ aldus nog Grant. ‘Ook hier is Asia-Pacific duidelijk marktleider. Over drie jaar zal in die regio bijna 80 procent van de digitale verkopen mobiel gebeuren.’

Grant zegt tenslotte te verwachten dat voice-commerce in de toekomst bij het online winkelen eveneens een toenemende rol zal opeisen.

Meer