Duurzame Europese metaalproductie kan niet zonder recyclage

De Europese Unie zal meer dan waarschijnlijk te maken krijgen met ernstige tekorten aan lithium, zeldzame aardmetalen en andere grondstoffen die nodig zijn om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen. Recyclage zou echter die kloof kunnen helpen dichten. Maar dat zal pas tegen het einde van volgend decennium merkbaar worden. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers van de KU Leuven.

Uit de studie, in samenwerking met sectororganisatie Eurometaux, blijkt dat de kwestie nog problematischer is geworden door de recente inspanningen van de Europese Unie om op het gebied van energie minder afhankelijk te worden van Rusland.

Tekorten

“De wereldwijde energietransitie vordert sneller dan de aanvoer door de pijplijn van mijnbouwprojecten”, merken de onderzoekers op. “Daarbij lopen onder meer koper, kobalt, lithium, nikkel en zeldzame aardmetalen tot het midden van volgend decennium het risico om met een ernstig verstoorde balans tussen vraag en aanbod te zullen worden geconfronteerd.”

De onderzoekers verwijzen naar de belofte van de Europese Unie om de uitstoot van broeikasgassen tegen het midden van deze eeuw te elimineren. Daarbij zullen grote volumes metalen en mineralen moeten worden geproduceerd om duurzame producten zoals elektrische wagens en windturbines te bouwen. 

“Om die beloftes te kunnen realiseren zal de Europese Unie tegen het midden van deze eeuw vijfendertig keer meer lithium moeten produceren dan momenteel op de markt wordt gebracht”, wordt in de studie opgemerkt. “Ook bij de verschillende zeldzame aardmetalen zal de productie met zeven tot zesentwintig keer moeten worden opgevoerd.”

China

“Europa moet dringend beslissen op welke manier het dreigende tekort in de aanvoer van primaire metalen zal worden overbrugd”, stipte onderzoeksleider Liesbeth Gregoir, docent materialenleer aan de KU Leuven, aan.

“China en Indonesië domineren de raffinagecapaciteit van metalen voor batterijen en andere duurzame producten”, luidt het. “Die capaciteit wordt echter door steenkool gevoed. Anderzijds vertrouwde Europa voor de aanvoer van aluminium, nikkel en koper tot nu toe in belangrijke mate op Rusland.”

“Recyclage zal het onevenwicht kunnen helpen verminderen, maar dat zal echter slechts tegen het einde van het volgende decennium merkbaar worden”, werpt Gregoir op. “Pas op dat ogenblik zullen er voldoende materialen van afgedankte elektrische voertuigen en afgeschreven windturbines voor hergebruik beschikbaar zijn.”

“Tegen het midden van deze eeuw zou tussen 40 procent en 75 procent van de Europese behoefte aan duurzame energie kunnen worden gedekt door recyclage, op voorwaarde dat het continent snel tot investeringen overgaat en knelpunten oplost.”

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20