Duurzame energie creëerde vorig jaar 700.000 banen

De hernieuwbare energiesector telde het voorbije jaar wereldwijd elf miljoen arbeidsplaatsen. Dat betekende een stijging met 7 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het International Renewable Energy Agency (Irena). De grootste groei werd het voorbije jaar opgetekend in landen zoals Maleisië, Thailand en Vietnam.

Deze vaststelling maakt volgens het rapport duidelijk dat de sector van de hernieuwbare energiebronnen zich steeds verder uitbreidt. De activiteit is niet langer grotendeels geconcentreerd op zijn traditionele kernmarkten China, Brazilië, de Verenigde Staten, India en de Europese Unie beperkt. Azië behield zijn aandeel van 60 procent in de wereldwijde tewerkstelling.

Meerwaarde

“Het voorbije jaar heeft de hernieuwbare energiesector 700.000 nieuwe banen gecreëerd,” benadrukt Francesco La Camera, directeur-generaal van Irena. “Deze vaststelling zou ook andere landen moeten stimuleren verder in hernieuwbare energiebronnen te investeren. De technologie kent immers een constante verbetering, terwijl anderzijds de kosten verder dalen.”

“De cijfers tonen bovendien aan dat de hernieuwbare energie ook tot de arbeidsmarkt een belangrijke bijdrage kan leveren. Hernieuwbare energie biedt dan ook in alle geledingen van de maatschappij – ecologisch, economisch en sociaal – een belangrijke meerwaarde.”

“Naarmate de wereldwijde energietransformatie aan kracht wint, versterkt de creatie van arbeid het sociale aspect van de duurzame ontwikkeling,” zegt La Camera. “Hernieuwbare energie biedt trouwens in alle geledingen van de toeleveringsketen – inclusief productie, handel en installatie – mogelijkheden tot bijkomende tewerkstelling.”

Een derde van de tewerkstelling in de sector is afkomstig van investeringen in zonnekracht, gevolgd door vloeibare biobrandstoffen, waterkracht en windenergie. Bijzondere projecten rond hernieuwbare energie in geïsoleerde gemeenschappen hebben in Afrika en Azië eveneens voor een bijkomende tewerkstelling gezorgd in Afrika en Azië.

Automatisering

Irena merkt op dat China binnen de hernieuwbare energiesector de belangrijkste arbeidsmarkt blijft. De sector telde er 4,1 miljoen banen. Daarmee zakte het aandeel van China in de wereldwijde tewerkstelling echter wel van 43 procent naar 39 procent terug. Het rapport wijst er verder op dat amper vijf landen samen instaan voor 93 procent van de wereldwijde tewerkstelling in de sector.

Bij de tien grootste markten voor hernieuwbare energie zijn telkens drie landen uit Azië en Europa terug te vinden. Onder meer in India, Zuidoost-Azië en Brazilië nam de tewerkstelling toe. In de Verenigde Staten, Japan en de Europese Unie was er daarentegen een daling.

“Naarmate de sector van de hernieuwbare energie een grotere maturiteit bereikt en van schaalgrootte kan profiteren, dreigt de groei van de tewerkstelling af te vlakken,” waarschuwt Irena. “Ook hier zal de automatisering een impact hebben. De overheid heeft hier dan ook een taak om de tewerkstelling en de jobkwaliteit te beschermen.”

“Dat zal ook de industrie ten goede komen. Een goedbetaalde baan die een grote vaardigheid vert en in een veilige omgeving kan worden uitgevoerd, zal meer socio-economische voordelen opleveren dan een tewerkstelling met een lage vergoeding of een tijdelijk karakter.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20