Duurzaamheid houdt zichzelf en ons een spiegel voor

Waar je ook kijkt: duurzaamheid prijkt bovenaan de agenda. Of het nu gaat om overheden, burgers of bedrijven. En daar stopt het niet. Duurzaamheid wordt ook steeds strenger voor zichzelf. En dat heeft gevolgen, ook voor beleggers.

De hele wereld hield de ogen in november op één plek gericht en dat was het Schotse Glasgow. De klimaattop leidde tot een akkoord dat alle landen ondertekenden. “In die zin heeft Cop26 een grote symbolische waarde”, klinkt het bij Carolien Bodewes, expert duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen bij KBC Asset Management. “Het toont dat duurzaamheid wereldwijd gedragen wordt. Al moeten we nuanceren. Het betekent nog niet dat alle landen hun schouders zetten onder elk klimaataspect. China en India bijvoorbeeld engageren zich niet voor de aparte deal die in Glasgow werd aangekondigd om steenkool uit te faseren.”

Toch is voor Carolien Bodewes de algemene trend rond steenkool duidelijk. “De druk is groot”, zegt ze. “Een heel aantal deelnemers in Glasgow noemden zelfs de concrete datum van 2030. Landen die steenkool blijven steunen zijn een absolute minderheid.”  

Maak nu mee het verschil door duurzaam te investeren. Benieuwd hoe dat kan? Laat dan hier je gegevens na.

Klimaat, sociale aspecten én governance 

De nadruk van de klimaattop lag op het milieu, maar ook wat betreft sociale aspecten en goed bestuur is de trend duidelijk. “Duurzaamheid zet zich als een sneltrein door in elk van deze ESG-aspecten. Het gaat om meer dan klimaat alleen”, weet Carolien Bodewes. 

“Duurzaamheid zet zich als een sneltrein door in elk van deze ESG-aspecten. Het gaat om meer dan klimaat alleen.”

Carolien Bodewes, expert duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen bij KBC Asset Management

Wie volgens Carolien Bodewes nu geen combiticket voor deze 3 aspecten koopt, zal later financieel en maatschappelijk de prijs betalen en beboet worden. “Landen en bedrijven uit verschillende contreien en sectoren zetten dan ook concrete stappen”, zegt ze. “Ze worden – net als duurzaamheid zelf – strenger voor zichzelf.” 

Evolueren met de maatschappij 

Duurzaamheid blijkt duidelijk geen statisch gegeven. Het evolueert mee met de maatschappij en met het voortschrijdend inzicht. Zo is er in de maatschappij steeds meer aandacht voor gendergelijkheid, diversiteit, inclusie en ethiek. “Ik vind de verruiming van het ouderschapsverlof bijvoorbeeld een krachtig signaal”, geeft Carolien Bodewes mee. “Het vergroot niet alleen de kans op een gelijkwaardige verdeling thuis en bij de zorg voor de kinderen, het maakt vooral voor bedrijven niet langer uit wie ze aanwerven, man of vrouw. Beiden kunnen ouderschapsverlof opnemen, dus beiden kunnen tijdelijk inactief zijn op de werkvloer.” 

De Warmste Week is ook een mooi voorbeeld dat de maatschappij meer aandacht geeft aan welzijn en inclusie. De jaarlijkse sensibiliserings- en geldinzamelingsactie van openbare omroep VRT staat dit jaar in het teken van het thema ‘Kunnen zijn wie je bent’.

David Moucheron, CEO KBC België: “Voor veel mensen is kunnen zijn wie je bent allesbehalve vanzelfsprekend. Daarom ondersteunen wij dat thema. Het sluit naadloos aan bij onze bedrijfswaarden en ons DNA. KBC is heel fier om partner te mogen zijn van De Warmste Week, een initiatief dat zorgt voor een betere, meer verdraagzame samenleving.”

Klokkenluiders trekken ook voor duurzaamheid aan de bel

Volgens Carolien Bodewes hebben klokkenluiders een belangrijke rol om ESG-misbruiken openbaar te maken en scheppen ze zo vaak een precedent voor anderen om ook het stilzwijgen te doorbreken. “Klokkenluiders zijn mensen die niet kunnen leven met de praktijken van het bedrijf”, aldus de expert duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen bij KBC Asset Management. “Omdat deze praktijken het maatschappelijk belang schaden beslissen ze om ze openbaar te maken. Vooral als het gaat om deugdelijk beleid en dataprivacy zijn klokkenluiders een belangrijke schakel.”

Om klokkenluiders meer bescherming te bieden, worden steeds meer richtlijnen opgesteld die bedrijven evalueren op hun openheid en transparantie. KBC neemt bij haar duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingsbeslissingen het aspect van klokkenluiders mee. “In onze analyse beoordelen we de kwaliteit en reikwijdte van de mechanismen van een bedrijf voor het melden van illegale of onethische handelingen, en kijken we ook naar het aantal ontvangen meldingen en ondernomen acties,” vult Carolien Bodewes aan.

Strengere beleidslijnen voor duurzaamheid

“Daar waar vroeger enkel gekeken werd naar de verloning van topmanagement en de vraag of daar voldoende vrouwen aanwezig zijn, gaat goed bestuur vandaag veel verder”, voegt Carolien Bodewes toe.

Ze geeft het voorbeeld van talrijke diversiteitsprogramma’s en programma’s voor gendergelijkheid die opduiken in bedrijven. “In haar duurzame en maatschappelijk verantwoorde analyse bekijkt KBC  eerst en vooral de inspanning van bedrijven om de diversiteit op de werkvloer te versterken. Daarnaast evalueren we initiatieven van een bedrijf om gelijke verloning van mannen en vrouwen te waarborgen. Het gaat hier om de grootte van de loonkloof tussen mannen en vrouwen en hoe dit verschil kleiner gemaakt kan worden. Tot slot beoordelen we ook de mate waarin een bedrijf  transparant is over deze verloningsverschillen.”

“Daar waar vroeger enkel gekeken werd naar de verloning van topmanagement en de vraag of daar voldoende vrouwen aanwezig zijn, gaat goed bestuur vandaag veel verder.”

Carolien Bodewes, expert duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen bij KBC Asset Management

ESG-screening als basis voor duurzame beleggers

“Het toont aan dat KBC met haar ESG-screening meer dan ooit de ambitie heeft om een voortrekkersrol te hebben binnen de sector”, besluit Carolien Bodewes. “We verstrengen ons duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleid, maar doen dat zeer doordacht. Door onze ESG- methodologie in lijn te houden met wat maatschappelijk doorgedrukt wordt, maken we mee het verschil.” ​

[gravityform id=”17″ title=”false” description=”false” ajax=”true”]

Meer info vind je op kbc.be/duurzaamheid.

*Vul deze velden in voor een correcte verwerking van je gegevens. 

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.