Duitsland wil wereldwijd marktleider in duurzame waterstof worden

In Duitsland heeft de regering een bedrag van 7 miljard euro gereserveerd voor investeringen in de productie van duurzame waterstof. Daarmee moet tegen eind dit decennium een capaciteit van 5 gigawatt zijn uitgebouwd. Tien jaar later moet dat cijfer zijn verdubbeld. Dat heeft Peter Altmaier (CDU), Duits minister van economie, aangekondigd.

Het nieuwe initiatief is volgens Altmaier de grootste innovatie die Duitsland realiseert sinds het land twintig jaar geleden de wetgeving op duurzame energiebronnen introduceerde. De uitwerking van het plan moet Duitsland volgens de minister toelaten wereldwijd marktleider in duurzame waterstof te worden. Het land wil ook een belangrijk exporteur van de technologie worden.

Windenergie

Het is de eerste keer dat Duitsland voor de productie van waterstof concrete doelstellingen naar voor schuift. Daarbij wordt vooral gekeken naar de offshore windindustrie. Het geld – onderdeel van een hulppakket van 130 miljard euro dat Duitsland heeft voorzien voor het economisch herstel – moet worden gebruikt om een commerciële markt voor duurzame waterstof uit te bouwen.

Tot nu toe was de productie van waterstof uit hernieuwbare energiebronnen slechts in enkele proefopstellingen uitgetest. In het verleden werd waterstof vooral op basis van fossiele brandstoffen geproduceerd.

‘Wanneer naar een productie van duurzame waterstof wordt gestreefd, zal dan ook in offshore windkracht moeten worden geïnvesteerd,’ zegt Svenja Schulze (SPD), Duits minister van leefmilieu.

Voor de aanvoer wordt niet alleen naar binnenlandse productie gekeken. Er wordt ook ingezet op een samenwerking met Afrikaanse landen.

Industrie

De Duitse overheid wil waterstof vooral gebruiken in sectoren die niet op een andere manier op een efficiënte manier van elektriciteit gebruik kunnen maken. Onder meer wordt gekeken of tegen eind dit decennium aan de luchtvaartsector een aantal quota voor het gebruik van duurzame brandstoffen zou kunnen worden opgelegd.

Ook sectoren zoals de staalsector, chemie, cementindustrie, het zwaar vervoer en de scheepvaart zouden mogelijke klanten kunnen zijn. In de autosector is het gebruik van waterstof echter niet aangewezen. ‘Elektrische auto’s zijn veel goedkoper en bovendien is het onmogelijk om hun efficiëntie te evenaren,’ wordt er opgemerkt.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20