“Duitsland en België zijn de perfecte voorbeelden van hoe het niet moet”

Christopher Dembik, hoofd macro-economisch onderzoek bij de Deense investeringsbank Saxo Bank, haalde in een kwartaalvooruitzicht verschroeiend uit naar het energiebeleid van de EU in het algemeen, en Duitsland en België in het bijzonder. Business AM hing met hem aan de lijn.

  • “Duitsland en België zijn de perfecte voorbeelden van hoe het niet moet”, schrijft Dembik.
  • Context: “Ongeveer 20 jaar geleden stemde Duitsland ermee in zijn nucleaire plannen geleidelijk af te bouwen. De ramp in Fukushima (maart 2011) versnelde het proces met een nogal voorspelbare reactie, waarbij de verlenging van de levensduur van de zeven oudste reactoren werd opgeschort. De stopzetting van de nucleaire plannen heeft Duitsland ertoe gedwongen steeds meer een beroep te doen op fossiele energie, waaronder vuile bruinkool.”
  • “Om een energietekort te vermijden, zal Duitsland geen andere keuze hebben dan tegen 2030 een groot aantal gascentrales te bouwen. De laagste raming is gebaseerd op de bouw van ten minste 50 nieuwe gascentrales; de hoogste op 140. Dit is een moeilijk te bereiken doelstelling, die uiteraard onverenigbaar is met de doelstelling om tegen 2045 koolstofneutraliteit te bereiken.”
  • Ook: “België is een klasse apart in de EU. Het is het enige EU-land dat plannen heeft om het aandeel van fossiele brandstoffen in zijn elektriciteitsmix te verhogen.”
  • Ideologie is het probleem: “De Belgische regering is om ideologische redenen tegen kernenergie. Zij is van plan alle kernreactoren van het land – die bijna de helft van de elektriciteitsvoorziening leveren – tegen 2025 te sluiten.”
  • “Om deze sluiting te compenseren, rekent de regering op de opening van nieuwe gasgestookte centrales (ook al zal het nog jaren duren vooraleer deze operationeel zijn) en op een toename van de invoer van elektriciteit. Dit alles zal leiden tot een sterke stijging van de uitstoot van broeikasgassen en tot het risico van tekorten in de voorziening. Dit is totale onzin.”

Groene taxonomie

  • Wat vindt Dembik eigenlijk van het taxonomie-plan van de Europese Commissie, dat gas- en kernenergieprojecten als groen zou labelen, en waar Duitsland fel tegen gekant is?
  • “Het plan is iets positiefs voor kernenergie, in mijn opinie. Niet zozeer voor gas; aan nieuwe gasprojecten zijn een aantal voorwaarden gekoppeld waar je erg moeilijk aan kunt voldoen. Dus mijn vrees is dat er vooral veel politieke discussie over de taxonomie komt, vooral bij de Europese Commissie, wat logisch is. Maar dat het uiteindelijk niet veel zal veranderen aan de situatie. Ik had een gesprek met een paar experts uit het veld; die vertelden me dat eigenlijk niemand zich aan die gasdoelstellingen zal kunnen houden.”
  • Ter herinnering: om als duurzaam te worden bestempeld, moeten gascentrales aan volgende voorwaarden voldoen. Zo moeten ze de nieuwste technologieën gebruiken om de CO2-uitstoot te beperken. En vooral: moeten ze worden ingezet ter vervanging van kolencentrales.
  • Conclusie: “Voor landen die gebruik willen maken van kernenergie tijdens de energietransitie is het plan erg positief.” Dembik denkt dan niet alleen aan Frankrijk, de kernenergiemacht van de EU, maar bijvoorbeeld ook aan Polen.

Dit stuk is eerder verschenen in ‘Energy Insider‘, de wekelijkse energienieuwsbrief van Business AM

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20