Duitse consumenten besparen op aankoop van wijnen; binnenlandse producenten zwaarst geraakt

In Duitsland hebben de consumenten hun bestedingen aan de aankoop van wijnen sterk teruggeschroefd. Dat blijkt uit een rapport van het Deutsche Weininstitut (DW) en consulent NielsenIQ, waarbij gewag gemaakt wordt van een daling met 10 procent. De hoeveelheden die buitenshuis in restaurants of op evenementen worden geconsumeerd, zijn niet in de cijfers opgenomen.

Waarom is dit belangrijk?

De gestegen kosten van het levensonderhoud hebben volgens het Deutsche Weininstitut vele Duitse gezinnen aangezet om op de aankoop van wijn te besparen, waardoor de sector met een omzetdaling van 6,5 procent zou worden geconfronteerd.

Vooral Duitse wijnen getroffen: De terughoudendheid van de Duitse consument was vooral merkbaar bij binnenlandse wijnen.

 • De Duitse wijnboeren hebben volgens het Deutsche Weininstitut het voorbije jaar immers 14 procent minder flessen kunnen verkopen.
  • Dat leidde tot een omzetdaling met 8 procent. Binnenlandse producten hadden in de Duitse wijnverkopen het voorbije jaar een marktaandeel van 44 procent. Dat betekende een daling met 1 procentpunt tegenover het jaar voordien.
 • Bij ingevoerde wijnen viel de afzet in volumes met 7 procent terug. De inkomsten daalden met 5 procent.
  • Daarbij tonen de Duitse consumenten nog altijd een voorkeur voor wijnen uit Italië, die op een marktaandeel van 16 procent konden rekenen. Dat betekende wel een daling met 1 procentpunt tegenover het jaar voordien.
  • Spaanse wijnen staan met een aandeel van 14 procent op een tweede plaats. Hier was er echter sprake van een groei met 2 procentpunt.
  • Frankrijk volgt met een marktaandeel van 11 procent op een derde plaats.

Voorkeur voor witte wijnen: Witte wijn blijft in Duitsland het meest populair. Deze categorie kon het voorbije jaar op een marktaandeel van 47 procent rekenen. Dat was een status-quo tegenover het jaar voordien.

 • Bij rode wijnen was er daarentegen sprake van een daling van 41 procent naar 40 procent. Die achteruitgang kwam ten goede aan de rosé wijnen, waar gewag kon worden gemaakt van een marktaandeel van 13 procent, tegenover 12 procent het jaar voordien.
 • De analisten wijzen er nog op dat de wijnen in Duitsland het voorbije jaar opnieuw duurder zijn geworden.
  • Voor een binnenlandse wijn diende daarbij gemiddeld een bedrag van 4,18 euro per liter te worden betaald. Dat betekende een toename met 6,6 procent tegenover twee jaar geleden.
  • De prijsstijgingen moeten volgens het Deutsche Weininstitut worden toegeschreven aan de hogere kosten die voor onder meer glas, verpakking, logistiek en personeel moesten worden betaald.
  • De ingevoerde wijnen lieten een meer bescheiden prijsstijging optekenen. Hier moest gemiddeld een bedrag van 3,64 euro per liter worden betaald. Dat vertegenwoordigde een toename met bijna 2 procent tegenover het jaar voordien.

(as)

Meer