Duitse bruinkoolmijn mag uitbreiden; rechter ziet geen conflict met eis op klimaatbescherming

Het Duitse energieconcern RWE mag in het dorp Lützerath in de deelstaat Nordrhein-Westphalen een aantal terreinen onteigenen en met de grond gelijk maken. Dat heeft het hof van beroep in Münster beslist. De onteigening is noodzakelijk om de bruinkoolmijn van het energieconcern verder uit te breiden, maar de operatie botst op groot verzet.

RWE wil zijn bruinkoolmijn van Garzweiler, tussen Mönchengladbach en Keulen, verder uitbreiden. De plannen van het bedrijf stuiten echter op groot verzet bij omwonenden en Duitse milieuverenigingen. Die voeren aan dat het gewonnen ligniet in Garzweiler een fossiele brandstof met een bijzonder vervuilend karakter is.

Er wordt aan toegevoegd dat de exploitatievergunning voor de bruinkoolmijn in tegenspraak is met de energiedoelstellingen die Duitsland naar voor wil schuiven en waarbij op het gebruik van duurzame bronnen wordt aangestuurd.

Klimaat

De eigenaar van landbouwgronden die aan de bruinkoolmijn grenzen had samen met twee pachters tegen de onteigening van zijn terreinen verzet aangetekend. Het hof van beroep van Münster verwierp echter het protest en gaf RWE toelating de voorbereidingen te treffen om de terreinen te effenen en met de ontginning van de bruinkool van start te gaan.

Daarmee bevestigde het hof van beroep een eerdere uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg in Aken. Er werd aan toegevoegd dat de uitspraak perfect verenigbaar is met de grondwettelijke eis om het klimaat te beschermen.

Bovendien merkte het hof van beroep op dat er geen alternatieve sites voor de ontginning beschikbaar zijn om aan de behoefte aan bruinkool te kunnen voorzien en waarbij de terreinen van de klager zouden kunnen worden gespaard zonder andere particuliere gronden te confisceren.

Daarnaast werd beklemtoond dat de mijnbouwactiviteiten moesten worden verdergezet om in de regio twee elektriciteitscentrales te kunnen bevoorraden. Een overschakeling op andere grondstoffen zou volgens het hof onaanvaardbaar grote inspanningen vergen.

Rusland

“Steenkool heeft een cruciale rol om de energie-onafhankelijkheid van Duitsland te garanderen”, had Olaf Lies, minister van Energie van Nedersaksen, in een gezamenlijk standpunt met zijn collega’s van andere Duitse deelstaten eerder al naar voor gebracht. 

“Deze keuze is uiteraard niet vanzelfsprekend, aangezien Duitsland plannen heeft aangekondigd om het gebruik van steenkool af te bouwen”, erkende Lies. “Maar indien Duitsland op het gebied van energievoorziening onafhankelijk wil zijn, zal er met steenkool gewerkt dienen te worden.”

“Steenkool is voor Duitsland cruciaal om een mogelijk einde van de leveringen van Russisch gas te kunnen opvangen. Er zullen dan immers massaal steenkoolcentrales moeten worden ingezet om de tekorten aan te vullen.”

“De uitspraak van het hof van beroep is compleet onbegrijpelijk”, stelden woordvoerders van de actiegroep Alle Dörfer Bleiben echter in hun reactie. “De rechter heeft in zijn motivatie met klimaatbescherming geen enkele rekening gehouden.”

Bovendien wordt opgemerkt dat de onteigening van het gebied compleet onnodig zal blijken indien de Duitse overheid daadwerkelijk beslist om tegen eind dit decennium met de ontginning van steenkool te stoppen.

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20