In dit Europees land bestaat 1 op 2 gezinnen uit één persoon

In Zweden bestaan 52 procent van alle huishoudens uit alleenstaanden. Andere Scandinavische landen volgen echter op een korte afstand. Ook in Denemarken en Finland hebben immers meer dan 40 procent van alle gezinnen slechts één ouder. Dat zegt Fiona Zublin, redacteur bij het digitale magazine Ozy. Deze landen vormen volgens haar echter het speerpunt van een beweging die over de hele wereld steeds meer zal kunnen worden opgemerkt.

“Bij de discussie rond alleenwonenden wordt vaak fundamenteel uitgegaan van een gebroken sociaal weefsel”, zegt Anu Partanen, die over de problematiek het boek ‘The Nordic Theory of Everything’ heeft geschreven. “Er heerst vaak een misverstand dat mensen die er bewust voor kiezen om alleen te wonen, geen relaties meer zouden vormen.”

“Dat is volgens mij echter een compleet verkeerde invalshoek. Heel wat mensen genieten van de vrijheid om hun eigen ruimte te hebben en helemaal onafhankelijk keuzes te kunnen maken. Dat wil echter niet zeggen dat ze hun familie of vrienden niet meer zouden willen zien.”

Sociale model

Dat in deze regio’s meer alleenwonenden kunnen worden aangetroffen dan in vele andere naties, heeft volgens Partanen ook te maken met het sociale model dat in de Scandinavische landen wordt gehanteerd. “Door de ondersteuning die de overheid biedt, krijgen veel meer mensen de mogelijkheid om alleen te wonen”, betoogt de auteur.

“Indien andere landen een betere ondersteuning zouden voorzien, zouden wellicht ook daar jongeren ervoor vaker kiezen om alleen te gaan wonen. Met de nodige voorzieningen zou de keuze voor een huishouden van één persoon immers financieel gemakkelijker haalbaar worden.”

“In de Verenigde Staten bestaat slechts 28 procent van de huishoudens uit één persoon, maar dat betekent wel meer dan een verdubbeling sinds het begin van de jaren zestig van de voorbije eeuw”, betoogt Fiona Zublin. “Gelijkaardige evoluties kunnen worden opgetekend in onder meer Australië en Canada.”

“Zelfs China telt inmiddels 26 miljoen gezinnen met een alleenstaande. Daarbij moet weliswaar worden opgemerkt dat deze groep slechts 15 procent van het totale aantal Chinese huishoudens vertegenwoordigt. Het cijfer is dan ook grotendeels te danken aan de grote bevolking van het land.”

Maatschappelijke impact

“Het fenomeen moet volgens demografische studies worden toegeschreven aan de gestegen levensverwachting”, zegt Zublin. “Daardoor zullen immers een groter aantal oudere mensen hun partner overleven.”

“Bovendien moet er gewezen worden op de toenemende onafhankelijkheid en zelfstandigheid van vrouwen, die momenteel gemakkelijker in staat zijn om een eigen wonen te kopen of te huren en daardoor ook langer vrijgezel blijven. Daarnaast moet ook een impact worden vermeld van de migratiebeweging, waardoor families vaak te veel verspreid worden om samen te kunnen leven.”

“Vooral moet echter vastgesteld worden dat veel mensen een grotere financiële armslag hebben dan in het verleden”, stelt Fiona Zublin. “Daardoor wordt het ook gemakkelijker om met één inkomen de huur te betalen. Het fenomeen dat het aantal huishoudens met alleenstaanden toeneemt, zal van de wereld echter een aantal aanpassingen vergen.”

“Wanneer naar de Scandinavische landen wordt gekeken, kan worden vastgesteld dat de overheid aan ouderen een sterke ondersteuning biedt. Andere landen zouden echter tot de conclusie kunnen komen dat veel gepensioneerden tijdens hun actieve carrière onvoldoende hebben gespaard om alleen te kunnen wonen.”

“Bovendien moet worden opgemerkt dat alleenstaanden een belangrijke demografie zullen worden”, meent Zublin nog. “Ook de maatschappij en het beleid zullen zich op die groep – net zoals lang het geval is geweest met families – moeten richten.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20