Klimaat is vooral gediend met kleinere gezinnen

De bevolking wordt aangemoedigd allerlei maatregelen te nemen om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen, maar daarbij wordt vaak de meest efficiënte methode genegeerd.

Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia en de Lund University. Opgemerkt wordt dat bij klimaatinitiatieven vooral wordt gewezen op elementen zoals recyclage of openbaar vervoer, terwijl in realiteit gezinsbeperking de beste manier is om de impact van de mens op het leefmilieu te beperken. De onderzoekers benadrukken dat het individu een brede waaier instrumenten krijgt aangeboden om zijn ecologische voetafdruk te minimaliseren, maar uiteindelijk zullen volgens hen slechts een selecte groep strategieën een doorslaggevende impact hebben.

Recyclage

“Een hele reeks instrumenten – zoals het wassen van kleding in koud water of een keuze voor een andere vorm van verlichting – blijken uiteindelijk de klimaatimpact van de mens slechts in relatief beperkte mate te beïnvloeden,” benadrukken de onderzoekers Seth Wynes en Kimberly Nicholas. “Slechts vier maatregelen hebben een belangrijke invloed op de ecologische voetafdruk van het individu. De grootste bijdrage aan een duurzaam leefmilieu wordt immers geleverd door de gezinsbeperking, gevolgd door de verkoop van de gezinsauto, het zoeken van een alternatief voor vliegtuigreizen en een overschakeling op een vegetarisch dieet.” “Eén kind vergroot de ecologische voetafdruk van het gezin met 58,6 ton,” benadrukken de onderzoekers. “Geen enkele andere maatregel kan een even grote besparing voor leefmilieu bijdragen. Dat komt overeen met de opbrengst van een groep van bijna zevenhonderd tieners die voor de rest van hun leven aan een maximale recyclage zouden doen.” Het schrappen van de gezinsauto zou een besparing van 2.400 kilogram opleveren, terwijl de eliminatie van één transatlantische vliegtuigreis zou de uitstoot met 1.600 kilogram verminderen. Een overstap op een vegetarisch dieet zou een besparing van 820 kilogram opleveren. Dat is vier keer meer dan de maximale resultaten die met recyclage kunnen worden behaald. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20