Denemarken is Europees marktleider in sociale mediagebruik

Het voorbije jaar was in de Europese Unie gemiddeld 57 procent van de bevolking actief op een sociaal netwerk. Dat betekende een stijging met 3 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een studie van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek, op basis van een enquête bij een groep Europeanen tussen zestien en vierenzeventig jaar tijdens het eerste kwartaal van vorig jaar.

Tien jaar geleden, toen Eurostat van start ging met het verzamelen van de gegevens, was gemiddeld 36 procent van de Europeanen op een sociaal netwerk actief.

Belgen tweede

De onderzoekers benadrukken dat ook in Europa sociale netwerken niet overal een even groot succes kennen. De grootste penetratie werd het voorbije jaar opgetekend in Denemarken, waar 85 procent van de volwassen bevolking op sociale media een actief profiel bleek te hebben.

België eindigde met een score van 79 procent op de tweede plaats, gevolgd door Cyprus (78 procent), Finland (75 procent) en Hongarije (74 procent). Het minst succes kennen sociale platformen daarentegen in Italië, waar amper een score van 48 procent werd opgetekend. Ook Duitsland (54 procent), Bulgarije (55 procent) en Polen (55 procent) bleven onder het Europese gemiddelde.

Uit het rapport kon bovendien worden afgeleid dat er tussen de diverse leeftijdsgroepen eveneens een aanzienlijk verschil in het gebruik van sociale netwerken moest worden opgetekend.

In de categorie tussen zestien en vierentwintig jaar gaf 87 procent van de Europeanen te kennen over een actieve account te beschikken. In Denemarken liep dat aantal zelfs verder op tot 97 procent. Onderaan de rangschikking stond Italië met een score van 79 procent.

Bij de Europese vijfenzestigplussers kon daarentegen nog slechts een activiteitsgraad van 22 procent worden opgetekend. Ook hier voerde Denemarken met een score van 60 procent de ranglijst aan. Helemaal onderaan volgde Kroatië met een activiteitsgraad van amper 10 procent.

Corona

De onderzoekers wijzen er wel op dat de enquête tijdens het eerste kwartaal van vorig jaar is afgenomen. Pas korte tijd nadien zou de coronapandemie volop toeslaan.

Omdat de uitbraak van het virus ervoor gezorgd heeft dat veel meer burgers gedwongen werden thuis te blijven, kan volgens Eurostat het gebruik van sociale netwerken mogelijk een impuls hebben gekregen die in de huidige statistieken nog niet is terug te vinden. (lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20