Is de Zwitserse frank nog wel een veilige vluchthaven?

Ondanks een aantal geopolitieke onzekerheden, moest worden vastgesteld dat de Zwitserse frank de voorbije weken duidelijke tekenen van verzwakking heeft getoond. Dat is voor sommige experts mogelijk het einde van een tijdperk waarin de munt als een veilig toevluchtsoord in moeilijke omstandigheden werd beschouwd. Dat zegt Mathilde Farine, redacteur van de Zwitserse krant Le Temps.

Maar andere specialisten tonen zich volgens haar meer terughoudend en zeggen dat het fenomeen wellicht moet worden verklaard door het herstel dat de voorbije periode in het eurogebied kon worden opgetekend.

Geopolitiek

“De Zwitserse frank is mogelijk niet langer de favoriete toevlucht voor beleggers,” aldus Mathilde Farine. “De frank is immers tot zijn laagste niveau tegenover de euro teruggevallen sinds drie jaar geleden het plafond in de wisselkoers met de Europese munt werd opgeheven.”

“Ook de dreiging met een wereldwijde handelsoorlog, de sancties tegen Rusland en de toenemende militaire spanningen rond Syrië hebben de koersval van de frank niet kunnen tegenhouden, zoals men normaal had kunnen verwachten. Anderzijds moet worden vastgesteld dat de Japanse yen – eveneens een traditioneel toevluchtsoord voor moeilijke economische tijden – wel is waarde is blijven stijgen.”

Die vaststellingen hebben diverse experts al doen suggereren dat de status van de Zwitserse frank als zekerheid is verdampt. “Ik zou niet zo ver gaan om te zeggen dat de frank zijn status heeft verloren, maar zijn rol als veilige haven is duidelijk selectiever geworden,” benadrukt Peter Rosenstreich, hoofd marktenstrategie bij Swissquote.

“Er moet vastgesteld worden dat de risico’s van de wereldwijde geopolitiek en regionale onzekerheden momenteel minder impact hebben op de waardering van de frank. Dat is echter vooral te wijten aan het extreme monetaire beleid van de Zwitserse nationale bank, dat een aantal beleggers heeft ontmoedigd om een tijdelijke financiële toevlucht in het land te zoeken.”

Eurozone

“Om die redenen hebben de investeerders, onder meer n Azië, de voorkeur gegeven om een uitweg naar de yen of goud te verkiezen boven een land waar met negatieve rendementen rekening moet worden gehouden,” betoogt Mathilde Farine. “Wanneer echter ook in Europa opnieuw een hoger risico – onder meer door de brexit, het populisme of een heropleving van de anti-europese stroming – zou worden opgetekend, zal de Zwitserse frank volgens Rosenstreich wellicht opnieuw aan populariteit winnen.”

Thomas Jordan, topman van de Banque Nationale Suisse, zegt ervan overtuigd te zijn dat de Zwitserse munt nog altijd een veilige haven blijft. “De situatie is bijzonder fragiel en kan elke dag veranderen,” stelde Jordan, die tevens te kennen gaf zich voorzichtig te blijven opstellen en niet aan het huidige beleid te willen raken.

Ook Luc Luyet, valuta-strateeg bij Pictet Wealth Management, benadrukt dat er naar Europa moet worden gekeken om de bewegingen van de Zwitserse frank te begrijpen. “De Zwitsers munt wordt vooral gewaardeerd wanneer in het eurogebied de onzekerheid toeneemt,” betoogt hij. “De impact van gebeurtenissen in de rest van de wereld is veel minder uitgesproken. Bovendien moet er ook op worden gewezen dat de waarde van het goud relatief stabiel is gebleven.”

“Dit geeft aan dat vooral een gebrek aan relevante crisissen de bescheiden interesse in de Zwitserse frank verklaart, eerder dan er gewag zou kunnen worden gemaakt van het einde van een statuut als veilig toevluchtsoord,” aldus Luyet.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20