De oudere-vrouw-jongere-man-mythe

‘Lange tijd was het de gangbare maatschappelijke gedachte dat een vrouw zich moest binden aan een man die ouder, beter opgeleid, rijker en slimmer was dan zijzelf, opdat hij voor haar zorg zou kunnen dragen. Dat geldt vandaag nog steeds voor vrouwelijke studenten die op een of andere universiteit zitten en daar op zoek gaat naar de ‘prins op het witte paard’, maar volwassen vrouwen hebben zo’n man niet meer nodig, want die kunnen perfect op zichzelf passen.’

Dat zegt Sandra L. Caron, die familale relaties en seksualiteit doceert aan de University of Maine (VS). Caron maakte een studie over koppels waarvan de man minimum 10 jaar jonger is dan de vrouw. Die koppels doen het meestal uitzonderlijk goed en zowel man als vrouw tonen een opmerkelijk positieve attitude waar het hun gezinsleven betreft. Toch zijn de vrouwen vaak nog onzeker en bang gestigmatiseerd te worden vanwege hun leeftijd.

In de studie, die werd gepubliceerd in het Journal of Couple and Relationship Therapy,schrijft Caron dat het leeftijdsverschil veel belangrijker lijkt voor de buitenwereld dan voor de koppels zelf en dat de mannen vaak aan zo’n relatie beginnen omdat ze zich fysiek tot hun partner aangetrokken voelen.

De vrouwen van hun kant stellen de vitaliteit op prijs die een jongere man in hun leven brengt; de mannen houden van de rijpheid en het vertrouwen dat oudere vrouwen uitstralen, zelf als de generatieverschillen beide partners soms in een moeilijk parket brengt. Ook ontrouwheid zou vaker voorkomen binnen een relatie met een groot leeftijdsverschil.

Hoewel het aantal koppels waarvan de man 5 tot 10 jaar jonger is dan de vrouw sinds de jaren zestig is verdubbeld, blijven de percentages marginaal. Bij zo’n 5,4% van de koppels is de vrouw 5 jaar ouder dan de man. Bij een leeftijdsverschil van tien jaar daalt dat percentage naar 1,3%. De cijfers zijn niet volledig omdat vele van deze koppels samenwonen en niet huwen. Ook het aantal koppels waarvan de man veel ouder is dan de vrouw is in de tachtiger jaren blijven dalen en sinds dan stabiel gebleven.

Uit de studie van Caron blijkt ook dat vrouwen tussen de 35 en de 50 jaar oud veel meer open staan voor jongere mannen, ongeacht hun ras, status en godsdienst dan vrouwen tussen de 20 en 25 jaar oud.

Mannen kiezen voor een oudere vrouw omdat ze seksueel ongeremd is en weet hoe het leven in elkaar zit. Ook de economische factor speelt een rol. Oudere vrouwen zitten meestal in een hogerse salariscategorie. Oudere vrouwen hebben meestal een sterke seksuele drang naar jongere mannen en zijn vaak op zoek naar een ‘speeltje’. Dat komt volgens de bekende Amerikaanse seksuoloog Alfred Kinsey omdat vrouwen hun seksuele piek veel later bereiken dan de man en oudere vrouwen dus compatibel zijn met jongere mannen.

Meer