De gevolgen van het overslaan van maandelijkse betalingen

Je maandelijkse rekeningen zijn financiële verplichtingen die je in het verleden bent aangegaan, maar dat betekent niet dat je deze later ook altijd zonder problemen kunt voldoen. Er kan immers een situatie ontstaan waarin je gewoon niet voldoende geld hebt om alle rekening te kunnen betalen. Op het moment dat je, net zoals veel mensen, de beslissing neemt om één ​​of meer van je rekeningen onbetaald opzij te leggen, moet je uiteraard ook beslissen welke rekening je over gaat slaan.

Onderzoeken hebben aangetoond dat veel mensen eerder een kredietkaartrekening overslaat dan een factuur die ze hebben ontvangen van een nutsbedrijf of een mobiel telefoonabonnement. Daarnaast zullen eerder de hypotheekaflossingen over worden geslagen dan dat een betaling aan een kredietkaartmaatschappij tijdelijk uit wordt gesteld. Voordat je het besluit neemt over het uitstellen van de betaling van één of meerdere rekeningen tot de volgende maand dien je goed na te denken over de gevolgen zullen zijn van elke beslissing die je op dit gebied neemt.

Overslaan van een aflossing van de hypotheek

Indien je een aflossing van de hypotheek overslaat, dan zal de kredietverstrekker waar je deze lening bij af hebt gesloten een bepaalde procedure in gang zetten. Sommige kredietverstrekkers zullen dit proces al starten nadat je één enkele aflossing achterwege hebt gelaten, terwijl een andere je misschien wel 90 dagen de tijd zal geven om de betaling als nog in orde te maken. In beide gevallen wordt de te late betaling echter wel opgenomen in je kredietverslag en zal uiteraard invloed hebben op je kredietscore. Bovendien zul je de eerstvolgende maand aflossingen dienen te betalen samen met de boete die in rekening wordt gebracht voor de te late betaling.

Overslaan van de aflossing van een kredietkaartrekening

Op het ogenblik dat je afbetaling van je kredietkaartrekening 30 dagen te laat, zal de schuldeiser de late betaling aan te melden bij het Centrum voor Kredieten voor Particulieren CKP). Ook zal hierdoor je kredietscore worden beïnvloed en kan er zelfs een boete worden berekend vanwege de niet tijdig betaling (zeker als dit al vaker is voorgekomen). Indien je de houder bent van een kredietkaart met een gekoppeld beloningsprogramma, dan kun je in de regel deze beloningen niet gebruiken totdat je je schuld weer helemaal hebt afgelost. Zodra je twee betalingen niet hebt voldaan, is het mogelijk dat de rente wordt verhoogd die over de openstaande schuld in rekening wordt gebracht en kun je eveneens het promotionele tarief op aankopen of saldo-overdrachten kwijtraken.

Overslaan van de betaling aan een nutsbedrijf

Een nutsbedrijf zal je in de meeste gevallen kosten in rekening brengen voor elke te late betaling. De meeste nutsbedrijven zullen je niet dienst afsluiten van de dienst die je bij hen afneemt na slechts één enkele te late betaling. Op het ogenblik dat je echter meer dan één betaling over hebt geslagen, dan loop je wel het risico dat diensten worden afgesloten. Bovendien kan het opnieuw aansluiten gepaard gaan met een zekere financiële vergoeding die je aan het betreffende nutsbedrijf moet betalen.

Overslaan van de aflossing van je autolening

De kredietverstrekker die je je autolening heeft verstrekt, zal de te late betaling aan het CKP dienen te melden als je na 30 dagen nog niet aan je betalingsverplichtingen hebt voldaan. Deze te late betaling zal echter ook invloed hebben op je kredietscore. Verder kan de kredietverstrekker besluiten om de rente over de autolening te verhogen als je de aflossing niet op tijd hebt voldaan. De meeste kredietverstrekkers zullen overigens niet starten met de invordering van de auto (waar de lening voor werd afgesloten) als je slechts één keer niet op tijd aan je aflossingsverplichting hebt voldaan. Dit wordt echter een heel ander verhaal als dit vaker voorkomt: de kans dat je dan je auto kwijtraakt, wordt dan immers steeds groter.

Overslaan van de betaling van je mobiele telefoonrekening

Wanneer je niet op tijd de rekening betaalt van je mobiele telefoon abonnement, dan zul je er rekening mee moeten houden dat hierdoor extra kosten in rekening gebracht kunnen worden door de provider. Bovendien loop je het risico dat de provider je tijdelijk geen toegang meer geeft tot zijn netwerk (zodat je je abonnement dus niet kunt gebruiken) en zelfs kosten gaat berekenen om je weer opnieuw aan te sluiten als de openstaande schuld volledig is voldaan.

Overslaan van de aflossing van je studielening

Studenten hebben het financieel vaak niet makkelijk, maar ook na je studietijd kun je in een situatie terechtkomen dat je je de aflossing van je openstaande studielening te laat betaalt. In dat geval zal dit opgenomen worden in je kredietverslag en zul je eveneens aan worden gemeld bij het CKP. Een te late betaling van je studielening zal dan ook zeker gevolgen hebben voor je kredietscore. Ook zullen er kosten in rekening worden gebracht als je de aflossing voor een studielening niet op tijd hebt voldaan en ook zou je rente kunnen worden verhoogd door de kredietverstrekker.

Gevolgen van het overslaan van maandelijkse betalingen

Op het moment dat je één of meerdere betalingen niet (op tijd) kunt voldoen, dan dien je er rekening mee te houden dat er extra kosten of een boete in rekening gebracht gaan worden. Bovendien zul je op een volgend betalingsmoment ervoor moeten zorgen dat je de betalingen van twee maanden kunt voldoen *samen met de eventuele boete die hier nog bovenop komt). Vanwege deze inhaalslag die je moet maken, kan het extra moeilijk worden om de financiële eindjes aan elkaar te knopen en zal het vaak nog moeilijker zijn om de alsmaar hoger wordende maandelijkse betalingen correct te voldoen. Om die reden is het dan ook zeker niet aan te raden om betaling met betrekking tot je hypotheek en/of autolening opzij te schuiven. Wanneer je eenmaal een achterstand op hebt gebouwd, dan zal het namelijk niet meevallen om je financiën weer op orde te krijgen.

Voorkomen is beter dan genezen

Het is dus veel beter om te voorkomen dat je betalingen overslaat door goed vooruit te plannen en binnen je financiële middelen te leven. Op het ogenblik dat je merkt dat je een betaling moet doen, dan kun je deze beter niet zomaar overslaan. Als je in de financiële problemen zit en een rekening echt niet kunt betalen, dan kun je beter de betreffende schuldeiser of dienstverlener bellen en deze uitleggen om welke reden je moeite hebt met het nakomen van je maandelijkse betalingsverplichtingen.

Je zou dan bijvoorbeeld kunnen vragen of de uiterste vervaldatum kan worden uitgesteld en of de boete die wordt berekend vanwege een te late vergoeding kan worden kwijtgescholden. Met andere woorden: je moet altijd alles in het werk stellen om een schuldeiser of kredietverstrekker die verplicht is om een te late betaling aan het CKP te melden op tijd te betalen. In de praktijk betekent dit dus dat je aflossingen van je hypotheek, studielening, kredietkaartschuld of autolening tijdig voldaan moeten worden. Indien je dit namelijk niet doet, dan zal je kredietscore hierdoor nadelig worden beïnvloed. Verder moet je je beseffen dat alle achterstallige betalingen uiteindelijk je kredietverslag zullen bepalen en in het meest erge geval de inning van je resterende schuld kan worden overgedragen aan een incassobureau. In dat geval zul je bovenop de openstaande schuld ook nog te maken krijgen met (vaak torenhoge) incassokosten).

 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20