De Europese bevolking is langzaam aan het uitsterven

De wereldbevolking blijft aangroeien, maar Europa dreigt uit te sterven. Dat schrijft Raziye Akkoc, internationaal correspondent van de Britse krant The Telegraph. In vele Europese landen volstaan geboortes nog amper om het aantal overlijdens op te vangen om de bevolking op peil te houden. Het fenomeen kan volgens haar echter belangrijke sociale en politieke consequenties hebben.

“De Italiaanse minister van volksgezondheid Beatrice Lorenzin waarschuwde onlangs al dat haar land aan het uitsterven was en dat de geboortes niet langer het aantal overlijdens konden opvangen,” zegt Raziye Akkoc. “Italië kent nog amper een geboortegraad van 8,4 baby’s per duizend inwoners.”

“Dat is het laagste niveau sinds de oprichting van de moderne Italiaanse staat in het derde kwart van de negentiende eeuw. Italië is echter niet het enige Europese land dat met een demografisch probleem wordt geconfronteerd. Nagenoeg elk Europees land wordt met een uiterst bescheiden bevolkingsgroei geconfronteerd.”

Sociale en politieke gevolgen

“De wereldbevolking kent volgens cijfers van de Verenigde Naties een jaarlijkse groei met 1,2 procent, maar in het westen liggen die cijfers gevoelig lager,” stipt Raziye Akkoc aan. “In Oost-Europa en de Baltische landen wordt nog een geboortecijfer van 12,6 baby’s per duizend inwoners opgetekend. In de Sub-Sahara gaat het daarentegen om 38 borelingen per duizend inwoners.”

“Het fenomeen is niet nieuw, maar blijft in een aantal Europese landen, zoals Spanje en Griekenland, een groot probleem. Al enkele jaren geleden wezen Suzanne Daley en Nicholos Kulish in de Amerikaanse krant The New York Times op een verband tussen de lage geboortecijfers en de economische crisis en grote werkloosheid.”

“Diverse studies hebben uitgewezen dat de historisch hoge werkloosheid, die in sommige gevallen bij jongeren tot meer dan 50 procent oploopt, in landen zoals Griekenland, Italië en Spanje een negatieve impact hebben op de kinderwens van jonge koppels,” zegt Akkoc.

“Bovendien heeft ook het Amerikaanse Central Bureau of Investigation (CIA) al gewaarschuwd dat een daling van de geboortecijfers in een aantal regio’s van de wereld een impact zou kunnen hebben op de maatschappij en de politiek.”

“Daarbij wordt er onder meer op gewezen dat landen met een jonge bevolking meer moeten investeren in onderwijs, terwijl naties met een oudere populatie zich vooral op de gezondheidssector moeten toespitsen.”

“De leeftijdspiramide van een land kan ook helpen om een aantal potentiële problemen helpen voorspellen,” aldus nog de Amerikaanse inlichtingendienst. “Onder meer kan een snelle toename van een jonge bevolking die niet in staat is een baan te vinden, aanleiding geven tot sociale en politieke onrust.”

Raziye Akkoc wijst er ook op dat de Europese landen voor hun bevolkingsaangroei vooral moeten rekenen op migranten, die vaak jonger zijn en voor zichzelf en hun families een beter leven zoeken. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20