De ‘elevator pitch’: hoe jezelf verkopen in 30 seconden

Hoe krijg je bedrijfsleiders, recruiters en potentiëleklanten in jou geïnteresseerd als je maar een halve minuut hebt? Dat is eenvraag waar veel professionals mee worstelen, vooral in de zakenwereld. Hierzijn 8 tips voor een ideale elevator pitch.

Of je nu op sollicitatiegesprek komt, je professioneelnetwerk wil uitbreiden op een receptie, of een belangrijke zakenman of -vrouwtegen het lijf loopt in de lift, het is nooit een gemakkelijke taak om anderenervan te overtuigen dat jij de beest interessante persoon bent die ze ooithebben ontmoet.

Wat is een elevator pitch?

De term ‘elevator pitch’ betekent vrij vertaald ‘eenverkooppraatje in de lift’. Je presenteert jezelf, je professionele loopbaan,en/of je bedrijf in een paart korte, krachtige en onderscheidende zinnen in eentijdsbestek dat je samen met iemand in de lift staat (maximaal zestig seconden,hier zelfs dertig seconden). Je vertelt wie je bent, wat je doet en wat jouwonderscheidend vermogen is waarmee je de ander kunt helpen. Je straalt daarbijzelfvertrouwen en professionaliteit uit met als doel de interesse van jegesprekspartner op te wekken.

“De meeste mensen kunnen wat ze eerder gedaan hebben, nieteffectief genoeg voorstellen”, zegt Paul McDonald, senior CEO bij hetuitzendbureau Robert Half aan de Amerikaanse zakenwebsite Business Insider. “Zezijn het niet gewend om geluidsfragmenten door te geven van wat ze doen.”

Hieronder geeft Paul McDonald acht tips om de perfecteelevator pitch te brengen.

1. Weet exact welk doel je wil bereiken


© istock

Tijdens je elevator pitch moet je eigenlijk drie vragenbeantwoorden van je gesprekspartner: Wie ben je? Wat doe je? Waar wil je heenof welk doel heb je voor ogen? Je moet exact weten wat je toekomstperspectief isen waar je heen wil. Anders kan niemand je helpen om je ambities uiteindelijkte verwezenlijken.

“Neem je cv erbij en je LinkedIn-profiel en ga er grondigdoor”, raadt McDonald aan. Als je momenteel werkloos bent, is het volgensde zakenman geen slecht idee om je te focussen op wat je uiteindelijk wilbereiken en wat je wil doen op professioneel vlak.

(De 6 geheimen van een ijzersterke cv, volgens de wetenschap raadpleeg je hier.)

2. Maak een opsomming


© istock

Nadat je je cv en je LinkedIn-profiel onder de loep genomenhebt, raadt McDonald aan om vier kernpunten op te sommen die verklaren waaromjij net zo geweldig bent. Beschrijf de professionele loopbaan, die je tot nutoe al afgelegd hebt, je achtergrond, je vaardigheden, je verwezenlijkingen, enje doelen en ambities. Je doet er ook goed aan om irrelevante detailsachterwege te laten, want die zouden je gesprekspartner weleens af kunnenleiden van de kern van je boodschap.

(Hét kenmerk van een CEO die snel carrière maakt, lees je hier.)

3. Vertel een verhaal

McDonald wijst erop dat mensen ervan houden als je hen eenverhaal vertelt. Bovendien zorgt het ervoor dat ze je later veel gemakkelijkerzullen onthouden dan andere kandidaten of potentiële zakenpartners.

Dale Carnegie, een zelfverbeteringsgoeroe, zegt in zijn boek’Public Speaking and Influencing Men in Business’ dat onze hersenen in feite “associërendemachines” zijn. Dat betekent dat we dingen beter onthouden als we eenverhaal of ‘associatie’ aan een bepaalde persoon kunnen koppelen. Met anderewoorden, als je wil dat mensen je onthouden, moet je een verhaal aan henvertellen, en ervoor zorgen dat het een boeiend verhaal is.

(Vier tips om beter verhalen te vertellen, lees je hier.)

4. Vermijd vakjargon


© istock

Je moet in staat zijn om wat je doet en wie je bent, uit teleggen op een manier die voor de meeste mensen verstaanbaar is. Dat betekentdat je er goed aan doet om termen en vakjargon, dat door niemand begrepen wordtbuiten de sector waarin je werkt, achterwege te laten. McDonald wijst erop dathet “een echte kunst” is om complexe ideeën simpeler voor te stellendan ze zijn. Een goede strategie is om je in te beelden dat je iets aan jeouders uitlegt en een gelijkaardige aanpak te gebruiken voor je elevator pitch.Je pitch uitwerken met minder gecompliceerde termen is vooral belangrijk voormensen die jobs zoeken in of werken in deze sectoren: boekhouding, financiëntechnologie.

5. Zorg ervoor dat je pitch conversatie uitlokt


© istock

Nadat je je verhaal verteld hebt, moet de luisteraar meervan je willen horen. Is je verhaal interessant genoeg en laat je jegesprekspartner ook een beetje op zijn honger zitten? Als dat niet het gevalis, pas je je elevator pitch best aan.

(De kunst van het converseren in 7 stappen lees je hier.)

6. Chronometreer jezelf


© istock

Terwijl je je elevator pitch oefent, kan je jezelf bestchronometreren. Op die manier ben je er zeker van dat je je verhaal kanvertellen binnen de 30 seconden. Als dat niet lukt, moet je de minderbelangrijke details eruit halen en opnieuw proberen.

7. Maak video-opnames van jezelf


© istock

Je moet weten hoe je eruit ziet voor anderen terwijl je jeverhaal aan het vertellen bent. Ben je wel interessant? Kom je geloofwaardig envriendelijk over?

Mensen, die naar je luisteren, zullen hun eigen mening overjou en je verhaal vormen. Zorg er dus voor dat je een goede indruk nalaat.Ontspan je, gedraag je natuurlijk en vlot, en breng je verhaal comfortabel engeloofwaardig.

8. Oefen je pitch op je vrienden, familie en collega’s


© istock

Als je je verhaal eenmaal onder de knie hebt, raadt McDonaldje aan om je elevator pitch te oefenen met je vrienden, familie en collega’s.Vraag aan hen om je feedback te geven. Vraag hen wat ze goed en wat ze slechtvinden aan je uitleg en probeer aan de hand van die feedback je pitch nogverder bij te schaven.

Blijf oefenen totdat het voor jou natuurlijk voelt om depitch luidop op te zeggen en de luisteraar te overtuigen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20