Slechts 6 procent van de bedrijven in de Benelux heeft generatieve AI al volledig geïntegreerd

Het techbedrijf SAS, dat dataoplossingen aan bedrijven aanbiedt, liet een onderzoek uitvoeren over het gebruik van artificiële intelligentie (AI) op de werkvloer in de Benelux. Wat blijkt: bedrijven hebben de intentie om veel met generatieve AI te werken, maar passen het nog niet toe.

De cijfers: Uit de bevraging die SAS liet uitvoeren, blijkt dat 87 procent van de bedrijven in de Benelux in het komende jaar wil investeren in generatieve AI. 18 procent werkt dagelijks met GenAI. Maar er echt op vertrouwen doen nog maar weinig bedrijven, want maar 6 procent geeft aan dat generatieve AI al volledig geïntegreerd is in de reguliere werkprocessen van het bedrijf.

 • Ook organisaties in andere landen werden bevraagd. Zo wordt duidelijk dat de Benelux achterop hinkt in vergelijking met anderen. In de Verenigde Staten implementeerde al 24 procent van de bedrijven generatieve AI in de dagelijkse werking. Ook China (19 procent) en het Verenigd Koninkrijk (11 procent) staan verder in de implementatie van AI op de werkvloer dan wij. In de Benelux zegt 34 procent van de ondervraagde organisaties AI te gebruiken in een test- of experimenteerfase.
 • Maar de intentie om met AI aan de slag te gaan is er zeker. 67 procent van de bedrijven is er namelijk van overtuigd dat generatieve AI een voorsprong kan bieden op de concurrentie. De bevraging lijst een aantal specifieke potentiële voordelen op:
  • 100 procent zegt verbeteringen in klanttevredenheid en -retentie te merken
  • 88 procent ziet verbeteringen in risicomanagement- en compliance maatregelen en een verbeterde werknemerservaring en -tevredenheid
  • 82 procent ervaart verbeteringen in de efficiëntie van de verwerking van grote datasets
  • 71 procent ziet een tijdsbesparing en lagere operationele kosten

Lastig om beleid uit te schrijven

Opgemerkt: Er zijn nog veel drempels waardoor bedrijven AI niet volledig omarmen.

 • SAS liet ook onderzoeken wat bedrijven tegenhoudt om de sprong te wagen. Daarbij geeft 62 procent aan dat er zorgen zijn rond de effectiviteit van de datasets, zowel de publiekelijk toegankelijke als de eigen datasets. 56 procent denkt aan problemen bij het omzetten van conceptuele implementatie naar praktisch gebruik. Nog eens 56 procent vraagt zich af hoe nieuwe AI-systemen geïntegreerd moeten worden met al bestaande systemen.
 • Ook andere, grote uitdagingen doemen op. 84 procent van de ondervraagden geeft aan dat het afschermen van private data een belangrijk aandachtspunt blijft, evenals het correct kunnen beveiligen van die data.
  • Daar blijkt nog werk aan de winkel: slechts iets meer dan de helft (52 procent) zegt al een beleid te hebben opgesteld dat werknemers uitlegt wat ze wel en niet mogen doen met generatieve AI. Ter vergelijking: in Westelijk Azië (APAC-regio) heeft 71 procent van de ondernemingen al zo’n beleid, in Noord-Amerika 63 procent.
  • De redenen die bedrijven aanvoeren waarom het zo lastig is om een eenduidig beleid te implementeren, lopen uiteen. Technologische beperkingen, gebrek aan duidelijke richtlijnen en een gebrek aan transparantie en aansprakelijkheid worden het meest genoemd.
 • “De Benelux moet met een groot inhaalmanoeuvre grootmachten zoals China en de VS bijbenen op vlak van GenAI”, vindt Véronique Van Vlasselaer, Analytics en AI lead bij SAS. “De Benelux hanteert een voorzichtigere aanpak, waarbij governance en compliance van het begin wordt meegenomen in de implementatie en processen. Dat geeft ons zonder twijfel voordelen op lange termijn, maar we mogen zeker niet te lang aarzelen om GenAI te omarmen”, betoogt ze.
Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.