“Meer dan de helft van bedrijven heeft tekort aan personeel met AI-vaardigheden”

Meer dan de helft van de bedrijven vindt dat er een tekort is aan personeel die over genoeg technologische vaardigheden beschikt om op doeltreffende wijze gebruik te maken van nieuwe toepassingen zoals artificiële intelligentie (AI). Dat blijkt uit het Cloud Skills Report van software- en cloudoplossingenaanbieder SoftwareOne.

De context: SoftwareOne hield vraaggesprekken met 500 IT-besluitvormers in Australië, de Benelux, Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Daar kwamen een aantal resultaten uit.

De cijfers: 62 procent van de bedrijven zegt momenteel niet over voldoende personeel te beschikken dat vaardig is met AI-toepassingen. Daarnaast heeft 41 procent grote moeite om mensen te vinden die bedreven zijn in AI.

  • Bedrijven geven aan dat ze dit tekort dringend willen opvangen. 97 procent van de ondervraagden wil dan ook meer tijd uittrekken voor het verbeteren van de vaardigheden van zijn personeel of ‘upskilling‘.
  • Want het tekort aan cloudgerelateerde vaardigheden heeft de werkdruk van 66 procent van de respondenten vergroot. Dat leidt dan weer tot negatieve gevolgen zoals burn-out en een hoog personeelsverloop.
    • Zo overweegt meer dan een kwart van de IT-managers wereldwijd om zijn baan op te zeggen. Het behouden van IT-talent blijft een uitdaging voor 35 procent van de ondervraagde bedrijven.

De oplossing: Een menselijk personeelsbeleid met tijd en aandacht.

  • “De snelle ontwikkelingen op het gebied van AI en generative AI bieden bedrijven veelbelovende kansen. Maar wat talent betreft zitten organisaties op een tikkende tijdbom. Zonder training en upskilling van hun werknemers zullen zij niet in staat zijn om het volledige potentieel van AI te benutten”, vertelt Brian Duffy, de CEO van SoftwareOne, als reactie op het onderzoek.
  • “Door mensen centraal te stellen en hen te laten zien hoe deze innovaties hun werk kunnen verbeteren in plaats van een bedreiging te vormen kunnen organisaties een cultuur van optimisme creëren waarin iedereen zich gesteund voelt”, meent Duffy.
Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.