Bijna de helft van de Britten en de Amerikanen kent AI-toepassingen zoals ChatGPT niet

Volgens een Brits onderzoek is er een groot verschil tussen de hype rond artificiële intelligentie (AI) en het effectieve gebruik ervan. Zo weten velen niet van het bestaan van bijvoorbeeld ChatGPT af, en is het dagelijks gebruik beperkt.

In het nieuws: Onthutsende cijfers in een bevraging van Reuters Institute en Oxford University, die bij 12.000 mensen in Argentinië, Denemarken, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten peilden naar het gebruik van AI.

De cijfers: 2 procent van de ondervraagden in het VK en 7 procent in de VS gebruiken ChatGPT dagelijks. 47 procent van de Amerikanen en 42 procent van de Britten zeiden nog nooit van ChatGPT gehoord te hebben. Ook de andere landen gaven gelijkaardige cijfers.

  • ChatGPT is de AI-tool waar de meeste mensen mee bekend zijn. Andere toepassingen zoals Gemini van Google, Copilot van Microsoft of Elon Musks Grok liggen zijn nog minder gekend. Zij worden dan ook nog minder gebruikt.
  • Er is wel een verschil merkbaar: jongeren tussen 18 en 24 jaar zeggen meer gebruik te maken van AI dan ouderen.
  • 60 procent van die jongeren denkt dat “generatieve AI een grote impact zal hebben op gewone mensen in de komende vijf jaar”. Ook hier schatten de bevraagden die kans kleiner in naargelang de leeftijd. Toch denkt ook 41 procent van de 55-plussers dat AI sterk zal opkomen.

Waar gebruiken we AI voor?

Ingezoomd: Het gebruik werd onderverdeeld in twee categorieën. 24 procent zegt AI te gebruiken om informatie te verzamelen, 28 procent genereert er nieuwe media mee.

  • In de ‘informatie’-categorie is het meest gehoorde gebruik ‘feitelijke vragen beantwoorden’ (11%). Daarna volgt ‘advies vragen’ (10%), en telkens 9 procent van de ondervraagden gebruikt AI om ideeën te genereren of gewoon eens mee te experimenteren.
  • Ermee experimenteren scoort dan weer het hoogst in de creatieve groep (11%), gevolgd door ‘een email of een brief schrijven’ (9%), ‘een afbeelding genereren’ (9%) en ‘een essay of een verslag schrijven’ (8%).
  • Daarbij valt het de onderzoekers op dat generatieve AI dus het meest gebruikt wordt voor dingen waar het tegelijk het meest kwetsbaar is. AI-toepassingen zijn niet altijd betrouwbaar als het aankomt op feiten. Tegelijk gebruikt bijvoorbeeld maar 8 procent van de ondervraagden AI-tools om teksten samen te vatten, wat wel een sterkte is.

Een discrepantie

Verklaard: Waarom zijn die cijfers zo laag?

  • De meerderheid van de ondervraagden denkt dat AI hun eigen leven beter zal maken. Of AI de maatschappij in zijn geheel vooruit zal helpen, daar was men pessimistischer over.
  • Er zijn grote verschillen op te merken naargelang de sector waarin AI gebruikt wordt, legt de hoofdonderzoeker van de bevraging, Richard Fletcher, uit aan de BBC. “Mensen zijn over het algemeen optimistisch over het gebruik van generatieve AI in de wetenschap of gezondheidszorg. Maar ze zijn bezorgd over het gebruik bij nieuws en in de journalistiek. Ook maken ze zich zorgen over het effect op jobzekerheid.
  • Over het algemeen, zo concludeert Fletcher, bestaat er een discrepantie tussen de hype die gecreëerd wordt door de ontwikkelaars en gebruikers van AI enerzijds en de ‘gewone bevolking’ anderzijds. “Grote delen van het publiek zijn niet geïnteresseerd in generatieve AI”, zegt hij.
  • Dat valt mogelijk te verklaren door de angst en de onzekerheid die er nog heerst rond de betrouwbaarheid van AI. Zeker bij dagelijkse taken. Juist omdat mensen AI vooral gebruiken bij opdrachten waar het zelf nog minder sterk in is, vallen de gebreken meer op.
Meer