De 4 belangrijkste soorten relaties op het werk

[PICTURE|sitelpic]Te veel kmo-ers denken verkeerdelijk dat ze niemand nodig hebben behalve zichzelf. Relaties vormen nochtans de basis voor alles wat je wil bereiken als onderneming. Dit zijn volgens Vivian Giang van het door American Express gesponsorde Open Forum

de vier soorten relaties die elke bedrijfseigenaar nodig heeft:

  1. Gerichte relaties

Dit zijn mensen in je industrie die je (nog) niet kent. Richt je op deze mensen om over tijd wederzijds voordelige relaties op te bouwen want in de toekomst kunnen ze cruciaal worden voor je carrière.

  1. Voorzichtige relaties

Een kort gesprek met iemand aanknopen, is het begin van een voorzichtige relatie. Je kent deze mensen nog niet goed, maar je kan hen wel om advies vragen of voor een project uitnodigen. Je ziet je relatie met deze mensen groeien elke keer je met elkaar communiceert.

  1. Transactionele relaties

Deze relaties zijn minder persoonlijk en zijn gebaseerd op een quid pro quo-ingesteldheid (voor wat, hoort wat) bij beide partijen. Relaties met klanten, collega’s en leveranciers vallen zeer vaak onder deze noemer en worden hechter en nauwer naarmate men gezamenlijk projecten succesvol afwerkt.

  1. Vertrouwensrelaties

Hieronder vallen je mentors en je meest vertrouwde collega’s. Het zijn de meest persoonlijke, meest waardevolle en meest langdurige zakenrelaties die je hebt en ze ontstaan enkel na een lange periode van succesvolle samenwerking. Deze relaties vergen het meeste moeite en tijd, maar zijn het waard omwille van de enorme opportuniteiten die ze op termijn zullen genereren.

Meer