De 25 wereldhoofdsteden van de hightech

Steden zijn de toekomst. De Wereldgezondheidsorganisatie(WHO) van de Verenigde Naties (VN) schat dat twee derde van de wereldbevolkingover minder dan 35 jaar in een stad of stedelijke omgeving zal leven. Dat zijnnog eens 2,5 miljard mensen meer dan op dit moment. De steden, die het meestzullen floreren, zijn die waar gloednieuwe technologieën ontwikkeld worden enwaar mensen de mogelijkheden hebben om er nieuwe te ontwikkelen.

De Amerikaanse zakenwebsite Business Insider heeft, om eeninzicht te krijgen in welke steden het het beste doen, 2thinknow geconsulteerd.Dat is een researchbedrijf dat gespecialiseerd is in het analyseren vaninnovatieve steden. Ze lijsten de meest hightech steden ter wereld op.

2thinknow heeft 10 factoren geselecteerd, gerelateerd aantechnologische vooruitgang, om de steden op te lijsten. Daaronder vallen onder anderehet aantal patenten dat per stadsinwoner, het aantal startups, techventurekapitalisten, lijsten in andere innovatie datasets, en het niveau vansmartphonegebruik. Er werden in totaal 85 steden gerangschikt op die manier.

Als je wil weten hoe de toekomst eruit zal zien, moet jedeze steden zeker in het oog houden. Wij rangschikken de 25 meest hightech wereldhoofdsteden.

(De 10 veiligste steden ter wereld raadpleeg je hier.)

25. Washington, DC


© istock

De hoofdstad van de Verenigde Staten is snel aan hetuitbreiden op het vlak van technologie, zeker het afgelopen decennium. Hetaantal tech-gerelateerde jobs is sinds 2008 gestegen met maar liefst 50procent.

Verder zijn er meer dan 1.000 startups gevestigd in DC. Hetopstarten van een bedrijf, dat de wereld gaat veranderen, is erg verleidelijkin de stad, omdat de federale overheid er gevestigd is en omdat er veeldurfkapitaal is.

(10 jobs die 10 jaar geleden niet bestonden, lees je hier.)

24. Barcelona, Spanje


© istock

De grootste stad van de Spaanse regio Catalonië staat voorhet eerst in de top 25 van deze ranglijst. Dat heeft het vooral te danken aanhaar groeiende bevolking van industrieel ingenieurs en prominentsmartphonegebruik. De infrastructuur voor smartphonegebruik is er zogeavanceerd dat er over heel de stad elektrische doosjes staan met computers,die geluidsniveaus nagaan, verkeerspatronen achterhalen en bijhouden hoe veelselfies de mensen nemen.

(Wie de 10 rijkste Europeanen zijn, lees je hier.)

23. Kopenhagen, Denemarken


© istock

Wat Kopenhagen ontbreekt aan startup cultuur endurfkapitaal, heeft de stad wel aan innovatief, stedelijk plannen en een sterkleger aan industrieel ingenieurs. Dat zijn factoren die 2thinknow hoog in hetvaandel draagt als tekens dat de stad in kwestie slim produceren vooropstelt.

Tegen 2025 plant de Deense hoofdstad om niet meer afhankelijkete zijn van fossiele brandstoffen voor haar energie. Dat hebben ze vooral tedanken aan hun massale inning van windenergie. Kopenhagen heeft een felingebakken fietscultuur en een hele resem architectuurbedrijven. Die zorgenervoor dat Kopenhagen niet enkel een groene, maar ook een mooie stad is.

(Welke de 10 veiligste steden ter wereld zijn, raadpleeg je hier.)

22. Hongkong, China


© istock

Hongkong blinkt niet echt uit in één bepaalde categorie,maar de stadstaat scoort punten op elk domein als het op vooruitgang aankomt.Hongkong spendeert een grote hoeveelheid geld aan onderzoek, ontwikkeling eninnovatie over de hele stad heen. Bovendien beschikt de stad over het snelsteinternet van heel China. Elk jaar brengen hun exportproducten op het vlak vanhightech in totaal 243 miljard dollar op of 207 miljard euro. Dat is goed voor51 procent van alle geëxporteerde goederen.

(Wie de 10 rijkste Aziaten zijn, lees je hier.)

21. Berlijn, Duitsland


© istock

De hoofdstad van Duitsland heeft een sterke startupcultuuren heeft één van de hoogste cijfers in Europa op het vlak van durfkapitaal. Ookis Berlijn het epicentrum van een groot deel van de Europese auto-industrie. Hetis de enige stad in de wereld waar alle grote automerken filialen hebben.

(Of een hoge staatsschuld een probleem is, lees je hier.)

20. Shenzhen, China


© istock

Er wordt weleens gezegd dat het in Shenzhen patenten regent.Het gaat om een stad in het zuiden van China met een bevolking van ongeveer 11miljoen mensen. In het kader van het proces van industrialisering van China is Shenzhende jongste jaren fel gegroeid, vooral als een thuishaven voor fabrieken enrobotbedrijven. Meerdere giganten in de telecom- en elektronica-industriehebben in de stad hun thuisbasis gevestigd.

(Meer over de sociale kredietscore lees je hier.)

19. Bangalore, India


© istock

Geen enkele stad in de lijst van 2thinknow is zo vergeklommen als Bangalore. Zo stond de stad in 2016 nog op de 49ste plaats, maarin 2017 op de 19de. Die verandering valt te verklaren door de instroom vanIT-bedrijven en de enorme aanwezigheid van programmeurs. Ongeveer de helft vande Indische bevolking is onder de 25 jaar. Veel van hen maken hun intrede in degroeiende Tech industrie en creëren er een vicieuze cirkel van groei.

(Welke 9 jobs en carrières niet bedreigd worden door robotisering lees je hier.)

18. Montreal, Canada


© istock

Als je een industrieel ingenieur of programmeur wil worden, zouje er goed aan doen om te overwegen om naar Montreal te verhuizen, zeker als jeambities hebt in de sector van de draagbare technologie of virtual reality.

In Montreal is verder ook het hoofdkwartier gevestigd van Vrvana,een fabrikant van VR hoofdtelefoons. Ook de bedrijven Hexoskin en OMSignal zijner gehuisd. Zij maken allebei kleren die de biometrische signalen van de dragermeten. De stad heeft ook een redelijk sterke startup cultuur.

(Wie de 10 rijkste Amerikanen zijn, lees je hier.)

17. Shanghai, China


© istock

Shanghai heeft haar eigen Chinese equivalent van SiliconValley, namelijk het Zhangjiang Hi-Tech Park. Er wonen meer dan 100.000medewerkers, die verspreid zijn over duizenden technologiebedrijven.

Zoals de meeste steden met hightech in China, blinkt Shanghaiuit op het vlak van patenten en durfkapitaal. Dat is waarschijnlijk zo omdat productieen fabricage in China topprioriteiten geworden zijn. Bedrijven zijn daarom erggeneigd om hun intellectueel eigendom te beschermen en om erin te investeren.

16. Peking, China


© istock

Je vindt er misschien niet de startupcultuur die in andere,grote steden wel aanwezig is, maar toch staat Peking bekend om haarsmartphonegebruik over de hele stad en haar groot aantal patenten die perinwoner gehouden worden. Ook op het vlak van durfkapitaal is de stad de jongstejaren fel gegroeid. De hoofdstad van China is sinds 2016 15 plaatsen geklommenin de ranglijst.

15. Amsterdam, Nederland


© istock

In Amsterdam zorgen de combinatie van financiëletechnologie, efficiëntie op het vlak van energie, en de startupcultuur ervoordat het een echte krachtpatser is in Europa. Ook al is Amsterdam een stukkleiner dan haar buren. (In de stad wonen er bijvoorbeeld maar een derde zoveelmensen als in de Duitse hoofdstad Berlijn.)

In april werd er door het stadsbestuur nog aangekondigd datze tegen 2025 gas- en dieselwagens willen bannen uit Amsterdam en enkel nog elektrischevoertuigen en fietsen willen toelaten in de stad.

14. Vancouver, Canada


© istock

In 2014 noemde CBC, de publieke omroep van Canada, Vancouver“het Silicon Valley van het noorden” om de sterke startupcultuur van de stadtoe te juichen. Er zijn meer dan 600 digitale mediabedrijven gevestigd, diesamen meer dan 2 miljoen dollar of 170 miljoen euro aan inkomsten genereren. Destad is nog extra aantrekkelijk door de universiteiten, die gefocust zijn optechnologie, en de lage belastingen voor bedrijven, ingenieurs, programmeurs enervaren zakenmannen.

13. Stockholm, Zweden


© istock

Stockholm heeft zich de opdracht opgelegd om binnen devolgende vijf jaar olievrij én cashvrij te worden. Daarmee omarmt de Zweedsehoofdstad de digitale en ecologische revoluties. Verder bestaat Stockholm uitde meeste startups, die meer dan een miljard dollar opbrengen, in Europa en ishet de tweede snelste groeiende economie op het vlak van durfkapitaal terwereld. Geen wonder dat er zo veel programmeurs naar Zweden trekkentegenwoordig!

12. Tokio, Japan


© istock

De grootste stad ter wereld verdient haar naam niet zonderimposante niveaus van infrastructuur, in het bijzonder op het vlak vantransport. Het metrosysteem van Tokio bijvoorbeeld, wordt elk jaar gebruiktdoor ongeveer 2,3 miljard mensen.

Alsof dat nog niet genoeg is, blinkt Tokio uit op het gebiedvan durfkapitaal. De Japanse hoofdstad huist een erg hoog aantal giganten uitde Tech-industrie. Veel van hen zijn zich al aan het voorbereiden op deOlympische Spelen van 2020, die doorgaan in de stad.

11. Dallas-Fort Worth, Texas


© istock

De voorbije jaren heeft Dallas, de op een na grootste stad vande Amerikaanse staat Texas, zich op de kaart gezet als een spil voor startups.Uit de analyse van 2thinknow blijkt dat de stad in 2016 nog om de 28ste plaatsstond, maar nu net buiten de top 10 staat door haar snelle groei op het vlakvan durfkapitaal en haar massale integratie van technologie en smartphones inhet landschap van de Amerikaanse stad.

10. Chicago, Illinois


© istock

Als je aan de Midwest van de VS denkt, heb je misschien nietmeteen een magneet van startups in gedachten. Maar Chicago is goed op weg omdat stereotype voor goed te doorbreken. Uit een recent rapport blijkt immersdat de Amerikaanse staat Illinois behoort tot de top vijf in hightech jobs inde VS.

Uit een analyse van Brookings Institute blijkt nog datChicago een broeihaard is voor stedelijk innovatieplanning. Het wordtgrotendeels gedreven door City Digital. Dat is een project, ontworpen omproblemen op te lossen die gerelateerd zijn aan de overdracht van energie entransport.

9. Toronto, Canada


© istock

Toronto barst van de startups en innovatieve infrastructuur.Zo vind je er plaatsen zoals het Cisco Innovation Center. In Toronto isongeveer 30 procent van de Canadese IT bedrijven te vinden. De meerderheiddaarvan beschikt over minder dan 50 vaste werknemers. Dat betekent dat er eenhele groep jonge bedrijven zit die in het komende decennium beslist een inpaktzullen hebben op de IT-sector.

De technologische bedrijven in de stad zijn goed voor eenjaarlijkse inkomst van bijna 52 miljard dollar.

8.Singapore


© istock

Singapore is niet alleen een gigantische, regen absorberendespons, maar er is ook een groot aantal programmeurs en durfkapitalistengevestigd. De stadsstaat krijgt er continu nieuwe infrastructuur bij en erworden hoge inkomsten gegenereerd op het vlak van hightech. Onlangs is er nogeen volledig bos gezet in het centrum van de stad.

In Singapore wordt er bovendien samengewerkt met deprestigieuze universiteit Massachusetts Institute of Technology (MIT) om het transportin de stad slimmer aan te pakken. Het is de bedoeling dat individuele wagenszo veel mogelijk vermeden worden en dat het openbaar vervoer (publieke treinenen de light rail) zo veel mogelijk gestimuleerd wordt.

7. Boston,Massachusetts


© istock

De jongste jaren zijn er veel boeiende technologischeinnovaties gekomen uit de Amerikaanse stad Boston, vooral op het gebied vanrobottechniek en biotechniek. Die technologieën werden vooral geproduceerdvanuit elitaire instituten zoals MIT, Harvard, Tufts, en Northeastern.

Bovendien beschikt de stad over een groot aantaldurfkapitaalbedrijven, waaronder Battery Ventures, Atlas Venture, BessemerVenture Partners en Matrix Venture Partners. Zij steken geld in innovatielaboratoriaen academische startups.

Ook techgiganten, zoals Facebook en Amazon, hebben kantorenin Boston opgezet voor Research and Development (R&D). Ze zijn er duidelijkvan overtuigd dat er in Boston veel talent te vinden is.

(Wie de 10 rijkste Amerikanen zijn, lees je hier.)

5. Taipei,Taiwan


© istock

Volgens de analyse van 2thinknow is Taipei veruit de internationaleleider op het vlak van industrial design. Dat is trouwens al jaren het geval.Zo zijn ze er in de Taiwanese hoofdstad blijkbaar meer op uit om hardware dansoftware te fabriceren. Sommige van de grootste computerproducenten hebben erhun hoofdzetel, waaronder Asus, MSI, Gigabyte, en Acer. Uit het rapport van 2thinknowblijkt ook dat de stad hoog scoort in haar aantal durfkapitalisten.

6. Seoul, Zuid-Korea


© istock

Seoul is door bronnen met autoriteit al meermaals ‘de stadvan de toekomst’ genoemd en dat is absoluut niet onterecht. Innovatie zitgewoon ingebakken in de grondvesten van de Zuid-Koreaanse hoofdstad. Het gaatzelfs zover dat hun metrostelsel meer uitgebreid is dan dat van New York.

Uit het rapport van 2thinknow blijkt nog dat er in Seoulmeer patenten aangevraagd worden dan in eender welke andere stad ter wereld. InSeoul zijn er technologieën ontwikkeld die nu al door ons allemaal gebruiktworden, zoals de LTE in onze smartphones. Ook zijn ze in Seoul nog steeds bezigmet baanbrekende, technologische projecten, zoals virtuele winkels waarin jeafbeeldingen van dingen kan scannen die dan later voor je deur geleverd worden.

4. Los Angeles, Californië


© istock

Naast de filmindustrie heeft Los Angeles nog heel wat tebieden op het vlak van business. Uit een rapport van de LA County EconomicDevelopment Corporation van 2014 blijkt dat er in LA meer jobs in de high-techsector zijn dan in eender welke andere regio in de Verenigde Staten.

De stad is goed voor een totale geldoutput van ongeveer 58miljard dollar of zo’n 50 miljard euro. Uit de analyse van 2thinknow bleekhetzelfde: startups en durfkapitaal spelen een cruciale rol in detechnologische boom van LA.

3. Londen,Engeland


© istock

Sinds vorig jaar scoort Londen bijzonder hoog op het vlakvan openbaar vervoer met de introductie van het Crossrail project. Het is debedoeling dat er dit jaar 10 nieuwe treinlijnen komen die de 30 bestaandemetrostations zullen verbinden met gloednieuwe tunnels. Het gaat om hetgrootste bouwproject op het Europese continent met een prijskaartje van maarliefst 17 miljard euro.

Verder stellen ze bij 2thinknow nog dat Londen over meerstartups en programmeurs beschikt dan bijna elke andere stad ter wereld. Op hetvlak van startups en programmeurs groeit Londen zelfs zo snel dat het in debuurt komt van San Francisco.

Uit enkele schattingen blijkt dat er in het komendedecennium ongeveer 11.000 technologische jobs zullen bijkomen in de Britsehoofdstad.

2. NewYork, New York


© istock

New York is redelijk speciaal op het vlak van technologie.De infrastructuur van de stad is hopeloos gedateerd, maar tegelijkertijd is destad zeer progressief.

Uit officiële documenten van de staat blijkt dat er bijna7.000 hightech bedrijven gevestigd zijn in New York City. Dat was in het derdekwartaal van 2013 goed voor meer dan 100.000 jobs.

Naast al die nieuwe bedrijven, is er ook nog het unieke LinkNYC.Dat is een gratis wifi-dienst die in meer dan 500 kiosken in de stad beschikbaaris voor het publiek. Volgens veel experten is dit trouwens nog maar het beginvoor New York.

1. SanFrancisco, Californië


© istock

Silicon Valley in San Francisco is ontegensprekelijk degouden standaard voor technologie. In de wereldberoemde Bay Area (in het middenvan Californië) is San Francisco volgens 2thinknow het meest verstedelijktegebied.

Het staat rotsvast dat Silicon Valley hét centrum bijuitstek is van alles wat met technologie te maken heeft, van haar gigantische startupcultuur tot haar durfkapitaal tot haar groot aantal designers en programmeurs.

Silicon Valley scoort in bijna elke categorie en dat heefthet vooral te danken aan haar toevoer van innovatie.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20